Gå til innholdet
Statistikk

Legemiddelbruken: Hvorfor er det så store fylkesforskjeller?

Det er forskjeller mellom fylkene når det gjelder legemiddelbruk, med Oslo og Hedmark i hver sin ende av skalaen. I Hedmark bruker de over 50 prosent mer legemidler pr innbygger enn i Oslo, men mye forklares av aldersforskjellene.


Vendil Åse
12. februar 2018

Figur 1: Døgndoser legemidler per innbygger, fylker 2017

Figur 1: Døgndoser legemidler per innbygger, fylker 2017

Kilde: Apotekenes bransjestatistikk

Vis Skjul bildetekst

Østfold er nummer to og Oppland nummer tre på listen over fylkene der det brukes mest legemidler pr innbygger. Minst bruk av legemidler er det i Akershus, Rogaland og Oslo.

Den største økningen i legemiddelbruken fra 2016 til 2017 finner vi i Vestfold, Sør-Trøndelag og Hordaland. I alle disse fylkene ble det brukt mer enn tre prosent flere doser i fjor sammenlignet med året før.

– Selv om fylkesforskjellene kan se store ut, forklarer aldersforskjeller mellom fylkene en stor del av forskjellene. Befolkningen over 67 år bruker omtrent fire ganger mer legemidler enn de under 67 år. Derfor er det naturlig at det brukes mer legemidler i fylker med en større andel eldre, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Figur 2 viser fylkene sortert etter andel av befolkningen over 67 år. For de fleste fylkene er det en tett sammenheng mellom andel eldre og antall døgndoser legemidler.

– Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og alderssammensetning. Likevel er det noen fylker som skiller seg ut, der befolkningens alder ikke forklarer forbruket like godt. I Østfold og Vest-Agder kan det se ut til at man bruker mer legemidler enn alderssammensetningen skulle tilsi. Det samme gjelder faktisk Oslo og Rogaland, der forbruket per innbygger der er lavt. Sogn og Fjordane skiller seg ut ved å ha en stor andel eldre over 67 år og likevel et lavt legemiddelforbruk. Det samme gjelder i Møre og Romsdal, påpeker Soldal. 

(Statistikken omfatter alt salg av legemidler fra apotek, både reseptfritt og reseptpliktig. Inndelingen er basert på fylkesvis omsetning fra apotek.)

Figur 2: Legemiddelkbruk og andel av befolkningen over 67 år, fylker 2017

Kilde: Apotekenes bransjestatistikk og kommuneprofilen.no


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring