Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Stor økning i omsetningen av midler som brukes mot overvekt

Det er stor oppmerksomhet om nye legemidler som brukes til vektreduksjon. Det har vært en svært stor økning i omsetningen av disse legemidlene de siste årene og hittil i år.


Jostein Soldal
17. april 2023

Det er særlig legemidlene med virkestoffet semaglutid (Ozempic og Wegovy) og liraglurid (Saxenda) som har vært mye omtalt i mediene og i sosiale medier. Ozempic har indikasjon for behandling av diabetes type 2, mens Wegovy og Saxenda har indikasjon mot fedme og overvekt. I tillegg finnes det to eldre legemidler som er brukt mot fedme, Xenical og Mysimba.

Tallene for perioden 2019 til 2022 viser en kraftig omsetningsvekst for alle de nevnte legemidlene, unntatt Xenical, se figur. Wegovy kom først på markedet i 2023.

(Xenical har hatt en årlig omsetning på i underkant av 10 MNOK i perioden)

Tallene for første kvartal 2023 viser at Wegovy har hatt en omsetning på 44 millioner kroner, mens veksten for Ozempic og Saxenda fortsetter. 1. kvartal i år var samlet omsetning for de fem legemidlene på 540 millioner kroner, mot 244 millioner kroner samme periode i fjor.

I 2022 fikk over 90 prosent av pasientene dekket Saxenda over folketrygden etter en individuell søknad, mens ¾ av pasientene som bruker Ozempic får legemiddelet på blå resept. En grunn til at 25 prosent av Ozempic-pasientene må betale selv, kan være at det ikke gis refusjon når legemiddelet brukes mot overvekt og fedme, men kun når indikasjonen er diabetes type to. Også ¾ av dem som bruker Mysimba får dette på blå resept. I 2022 refunderte Folketrygden om lag 1 milliard kroner for disse tre legemidlene, hvorav halvparten gjaldt Ozempic.

I januar 2023 vedtok Legemiddelverket at Wegovy ikke blir innvilget på blå resept til behandling av fedme, fordi Legemiddelverket mener behandlingen ikke er kostnadseffektiv. Fra 1. februar blir det heller ikke innvilget individuell stønad for behandling av fedme til Saxenda eller Wegovy annet enn i helt spesielle tilfeller. Pasienter som allerede har et innvilget vedtak om stønad til Saxenda fra Helfo kan fortsette å benytte dette så lenge det er gyldig. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring