Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Apotekene har en viktig rolle i helseberedskapen

Apotekene er en del av den nasjonale helseberedskapen. Stabil og effektiv legemiddelforsyning bør være et tema for Totalberedskapskommisjonen, mener Apotekforeningen.


Jostein Soldal
6. mai 2022

Illustrasjonsbilde legemiddelkarusell

Apotekene har en avgjørende rolle for å sikre befolkningen tilgang til legemidler, også i krisetider.

Vis Skjul bildetekst

Apotekene har en avgjørende rolle for å sikre befolkningen tilgang til legemidler, også i krisetider, som under pandemien og etter krigsutbruddet i Ukraina. Apotekgrossistene har plikt til å holde beredskapslagre av utvalgte legemidler.

I januar nedsatte regjeringen Totalberedskapskommisjonen. – Kommisjonen skal se på hvordan ressursene kan benyttes på en best mulig måte for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Apotekforeningen har gitt innspill til kommisjonen om apotekenes roller og ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

Les hele innspillet her. 

Legemiddelmangel er en trussel

Der retter foreningen oppmerksomheten mot legemiddelmangel som et økende problem, som kan bli betydelig større om det inntreffer hendelser nasjonalt eller internasjonalt. Cyberangrep er en av hendelsene som kan true leveringssikkerheten for legemidler. Mangel på helsepersonell i apotek, f.eks. som følge av høyt sykefravær eller krav om karantene, vil også utfordre apotekenes evne til å ivareta sitt samfunnsansvar.

Apotekene er i en normalsituasjon den mest tilgjengelige delen av helsetjenesten, med over 1000 lokasjoner og lange åpningstider. Apotekforeningen mener dette også betyr at apotekene er en beredskapsressurs, f.eks. hvis det oppstår behov for massevaksinering av befolkningen. Apotekene kan også være en effektiv informasjonskanal til befolkningen i en krisesituasjon. Apotekene er private helseinstitusjoner som kan samarbeide med og avlaste den offentlige helsetjenesten ved akutte behov.

Behov for tydeligere ansvar

Apotekforeningen peker også på at det er behov for klarere ansvarslinjer på offentlig side når det gjelder legemiddelberedskapen. Blant annet bør Nasjonal legemiddelberedskapskomite få et tydeligere mandat i beredskapssituasjoner. Det blir også etterlyst klarere råd til pasienter om hvilke forholdsregler som bør tas ved hendelser som truer legemiddelforsyningen.  

Apotekbransjen ser behov for mer proaktive helsemyndigheter som aktivt innhenter informasjon fra markedsaktørene når det inntreffer hendelser som berører legemiddelområdet. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring