Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

FIP: Farmasi i Praksis

Den amerikanske komikeren George Carlin har sagt følgende; «when all is said and done, more is said than done». Årets kongress viste mer handling enn ord.


Per Kristian Faksvåg
9. september 2016

Den internasjonale farmasikongressen FIP ble i år arrangert i Buenos Aires, Argentina. Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, skriver her om sine inntrykk. (Illustrasjonsfoto FIP)

Den internasjonale farmasikongressen FIP ble i år arrangert i Buenos Aires, Argentina. Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, skriver her om sine inntrykk. (Illustrasjonsfoto FIP)

Vis Skjul bildetekst

FIP-kongressen, som DM Pharma allerede har gitt bred omtale, hadde som hovedtema hvordan man skal redusere den globale sykdomsforekomsten. Med over 2000 deltagere fra rundt 100 land fra alle verdensdeler, er det klart at utgangspunktet er høyst forskjellig og det kan bli mye ord og lite handling. Felles var imidlertid et sterkt ønske om å hjelpe befolkningen både til å unngå sykdom med økt satsning på egenomsorg, men også å motivere pasientene til å følge behandlingen og instruere i riktig legemiddelbruk for å redusere risikoen for bivirkninger og redusert effekt.

I mange land er ord gjort til praktisk handling, der farmasøytene og apoteket i sterkere grad fremstår som pasientenes legemiddelrådgivere og en mer integrert del av behandlingskjeden. Den farmasøytiske praksis har gått fra «making medicines to making medicines work» som en av foredragsholderne uttrykte det. Innføring av ulike tjenester i apoteket, tiltak for å redusere mangel på medisiner, hvordan bidra for å hindre utvikling av antibiotikaresistens, økt satsning på egenomsorg, hvordan sikre etterlevelse av behandlingen, hvordan hindre at det kastes så mye medisiner og tilbud av ulike tester i apotek, var alle temaer der farmasøytene og apoteket spiller en viktig rolle. Gitt morgensdagens endrede utfordringer, var også temaer knyttet til fremtidens innhold i utdanningen av farmasøyter på agendaen.

Forskning på befolkningsgrupper viser at kunnskap om helse, samt motivasjon og evne til å søke, forstå og bruke informasjonen er høyst varierende. Man skal ikke ta noe for gitt når det gjelder å tro at pasienten har forstått sykdomsforløpet og viktigheten av å følge behandlingen.

Det som betyr noe for den enkelte, er om den informasjonen som blir gitt, har nytte for den som mottar den. Om den er med på å løse problemer og oppklare usikkerhet, og om pasienten på grunnlag av den informasjonen som formidles, får bedre kunnskap om viktigheten av å følge behandlingen. Vi må ta utgangspunkt i og bygge på de behov og forutsetningene som den enkelte har.

Apotekene har en sentral rolle for å sikre riktig bruk av legemidler og god etterlevelse av behandlingen. Det var stor interesse på FIP for utviklingen av tjenester i norske apotek. Både Inhalasjonsveiledning og Medisinstart er tjenester som vil bli presentert på neste års verdenskongress i Seoul.

Først publisert i DM Pharma (som krever abonnement).

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring