Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Nye tiltak mot legemiddelmangel må være mer målrettet

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår flere kraftige tiltak mot legemiddelmangel. Dette er virkemidler som bare må brukes når de er strengt nødvendige. Skal tiltakene brukes, må det skje i tett dialog med apotekbransjen, mener Apotekforeningen i sitt høringssvar.


Jostein Soldal
3. januar 2020

Rasjonering av legemidler kan være et riktig tiltak i apotek, spesielt i tilfeller med kortvarig legemiddelmangel, mener Apotekforeningen.

Rasjonering av legemidler kan være et riktig tiltak i apotek, spesielt i tilfeller med kortvarig legemiddelmangel, mener Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen har forståelse for at Helse- og omsorgsdepartementet trenger flere og sterkere virkemidler for å motvirke legemiddelmangel. Det skriver foreningen i sitt høringssvar til departementets forslag til tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Apotekforeningen mener imidlertid høringsnotatet ikke gir et fullgodt bilde av årsaken til legemiddelmangel, og savner tiltak for å sikre at legemiddelleverandørene bidrar til å løse problemene med legemiddelmangel.

For å sikre at departementets lovforslag skal få den ønskede effekt og minst mulig uheldige sideeffekter, må tiltakene bare brukes når det er strengt nødvendig. Forslagene er imidlertid formulert slik at tiltakene kan være unødvendig inngripende, og ha skadevirkninger som ikke er kartlagt. Derfor er det nødvendig å stramme inn forslagene, og praktisere dem i nær dialog med apotekbransjen.

Departementet foreslår i hovedsak tre endringer:

  • Lovhjemmel for å pålegge apotek og grossist rasjonering/restriksjoner på salg av legemidler.
  • Plikt for apotek og grossist til å gi Statens legemiddelverk elektronisk tilgang til lagerstatus.
  • Lovhjemmel for å forby parallelleksport av legemidler.

Rasjonering av legemidler kan være et riktig tiltak i apotek, spesielt i tilfeller med kortvarig legemiddelmangel, mener Apotekforeningen. Det er riktig å endre regelverket slik at apotek ikke er pålagt å utlevere hele den mengden som står på resepten. For å sikre praktiske løsninger for rasjonering i apotek, må myndighetene ha en tett dialog med apotekbransjen i forkant av at rasjonering innføres. Hvis rasjonering skal innføres, er det viktig med god informasjon til pasienter og leger.

Apotekforeningen forstår at myndighetene har behov for informasjon om hvor mange pakninger som er på lager hos apotek og grossist av legemidler som det kan bli mangel på. Apotekforeningen har i samarbeid med apotekene og legemiddelgrossistene laget et forslag til en løsning som vil gi god informasjon til myndighetene. Denne løsningen kan komme raskt på plass.

Apotekforeningen mener at det ikke foreligger et faktisk behov for å innføre forbud mot parallelleksport av legemidler fra Norge. Foreningen har forståelse for at departementet likevel ønsker å ha en hjemmel for å kunne forby parallelleksport i helt spesielle situasjoner. I høringssvaret minnes det om at parallellhandel med legemidler i stor grad bidrar til sikker legemiddelforsyning i dag, og at det mange ganger er løsningen når det er legemiddelmangel. Slik forslaget om eksportforbud er utformet er det lite presist, og kan gi grunnlag for å anvende forbud oftere enn nødvendig. Forslaget må derfor strammes inn, og innrettes slik at det bare kan tas i bruk når det er helt nødvendig.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdHøringssvar – Tiltak for å styrke legemiddel- beredskapen

Les svaret

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring