Gå til innholdet

Apotekforeningen

Datterselskap

Selskap der Apotekforeningen er eier

Apotekforeningen eier helt eller delvis flere selskaper som leverer tjenester til apotekene:

Difa

Difa AS skal sørge for at apotekene får en felles sikker og kostnadseffektiv skybasert ny bransjeløsning, Eik. Løsningen skal ha integrasjon av offentlige systemer og registre, og dokumentasjon av helsehjelp. Løsningen skal gi helsepersonell i apotek komplett og riktig informasjon ved ekspedering av legemidler, samt beslutningsstøtte ved råd og veiledning. Formålet er å sikre pasientsikkerheten der validert informasjon følger pasienten, uavhengig av apotek. Difa følger også opp driften av FarmaPro, apotekenes nåværende IT-system. For mer informasjon kontakt Iren Rutle, daglig leder i Difa AS.

Serviceproduksjon

I serviceproduksjonsordningen er det over 100 preparater. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. Serviceproduksjon AS forvalter Apotekforeningens produkteierskap og ivaretar alle oppgaver knyttet til apotekpreparatene.

Farmalogg

Farmalogg AS har ansvaret for driften av Vareregisteret, og videreselger registeret til sluttbrukere i bransjen (f.eks. apotek og statistikkfirma). Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. 

Apokus

Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek, og tilbyr egenutviklede e-læringskurs og opplæringsaktiviteter for legemiddelrådgivere i apotek. Apokus står også for gjennomføring av utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet i apotek.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring