Gå til innholdet

Apotekforeningen

Serviceproduksjon

Serviceproduksjonsordningen og NAF-preparatene

Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker får tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys av andre aktører. NAF-preparatene selges kun i norske apotek.

I serviceproduksjonsordningen er det over 100 NAF-preparater. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. Serviceproduksjon AS forvalter Apotekforeningens produkteierskap og ivaretar alle oppgaver knyttet til apotekpreparatene.

Serviceproduksjon er, i tillegg til å forvalte produkteierskapet, også et kompetanse- og rådgivingssenter i tilvirkningsspørsmål for apotek i Norge.

Sortimentet består av både reseptpliktige og reseptfrie legemidler, kosmetiske preparater og produkter til teknisk bruk. Preparatene distribueres til apotek over hele landet, og gjøres dermed tilgjengelige for apotekenes kunder. Hva det enkelte apotek har på lager kan imidlertid variere.

Våre produkter produseres på fire ulike produksjonsenheter avhengig av legemiddelform. Alle produksjonsenhetene har relevante tilvirkertillatelser gitt av Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Produktkvalitet NAF-preparater

Reseptfrie og reseptpliktige legemidler: Legemidlene produseres og kvalitetssikres iht. norsk apoteklovgivning, forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek og relevante deler av retningslinjer for god tilvirkningspraksis i EU (EU-GMP). Produksjonsstedene har tilvirkertillatelse utstedt av Statens legemiddelverk. Legemidlene er unntatt kravet om markedsføringstillatelse i Norge. Sikkerhet, kvalitet og effekt er derfor ikke vurdert av Statens legemiddelverk. Det følger ikke pakningsvedlegg med produktene.

Handelsvarer (kosmetikk, næringsmidler og kjemikalier): Produseres og kvalitetssikres iht. gjeldende regelverk for kosmetikk, næringsmidler og kjemikalier.

Monografier (produktomtaler)

NAF-preparatene har monografier, men disse kan ikke distribueres fritt siden legemidlene ikke har markedsføringstillatelse. Apotekansatte kan gå inn på monografier til apotekpreparatene på Apotekinfo, som er et intranett kun for apotekansatte og krever innlogging. 

KONTAKT

Spørsmål om apotek-preparatene kan rettes til nærmeste apotek, eller til
Serviceproduksjon (epost)
Tlf: 21 62 02 00

E-post til ansatte i Serviceproduksjon:
Reidun Ree, daglig leder
Line Nestli, seniorrådgiver
 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring