Gå til innholdet

Apotekforeningen

Serviceproduksjon

Serviceproduksjonsordningen og NAF-preparatene

Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker får tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys av andre aktører.

I serviceproduksjonsordningen er det over 100 preparater. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. Serviceproduksjon AS forvalter Apotekforeningens produkteierskap og ivaretar alle oppgaver knyttet til apotekpreparatene.

Serviceproduksjon er, i tillegg til å forvalte produkteierskapet, også et kompetanse- og rådgivingssenter i tilvirkningsspørsmål for apotek i Norge.

NAF-preparatene

Sortimentet består av både reseptpliktige og reseptfrie legemidler, kosmetiske preparater og produkter til teknisk bruk. Preparatene distribueres til apotek over hele landet, og gjøres dermed tilgjengelige for apotekenes kunder. Hva det enkelte apotek har på lager kan imidlertid variere.

Våre produkter produseres på fem ulike produksjonsenheter avhengig av legemiddelform. Alle produksjonsenhetene har relevante tilvirkertillatelser gitt av Legemiddelverket.

Apotekansatte kan gå inn på monografier til apotekpreparatene og resepturpreparatene på Apotekinfo, som er et passordbeskyttet nettsted. 

Resepturpreparater

I tillegg til ferdige produkter i forbrukerpakninger produserer noen av produksjonsenhetene også halvfabrikata for anvendelse i apotekenes egen tilvirkning til enkeltbestillinger. En oversikt over hjelpepreparater til resepturbruk finnes også på Apotekinfo.

KONTAKT

Spørsmål om apotek-preparatene kan rettes til nærmeste apotek, eller til
Serviceproduksjon (epost)
Tlf: 21 62 02 00

E-post til ansatte i Serviceproduksjon:
Reidun Ree, daglig leder
Line Nestli, seniorrådgiver
 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring