Gå til innholdet

Apotekforeningen

Daglig er 197 000 kunder i apotek

I 2023 besøkte 59,7 millioner kunder et apotek i Norge. Det er det samme som at 197 000 kunder daglig er innom et apotek. Et kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan for eksempel både bety utlevering av legemidler eller andre varer som er på resept og kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

59,7
millioner kundebesøk i 2023

Folk har høy tillit til apotek

Apotekbarometeret for høsten 2023 viser at befolkningen har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden målingen startet i 2002.

Les mer
Bilde av en graf som viser tillitsskåren, der apotek ligger høyest og helsekost lavest.

Vi hentet ut 69 millioner resepter

Halvparten av alle som er innom apoteket er der for å hente en resept. I 2023 ekspederte apotek til sammen 68,7 millioner resepter på legemidler og andre varer. 89,3 prosent av alle reseptene som ble utlevert var et reseptpliktig legemiddel, 3,0 prosent av alle reseptene var utlevering av reseptfrie legemidler og 7,7 prosent var utlevering av handelsvarer (for eksempel medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler) på resept.

Halvparten av alle som er innom apoteket er der for å hente en resept.

Nesten alle resepter er i dag elektroniske

E-resept ble innført i Norge i 2012. Fra 2012 til 2017 var det en kraftig økning i bruken av e-resept. Fra 2017 er økningen mindre, men andelen e-resepter har likevel økt fra 92,9 prosent i 2022 til 93,6 prosent i 2023. Hvorfor er ikke andelen e-resepter enda høyere?

Les mer

101 571 bruker multidose

Per september 2023 var det 101 571 brukere av multidose. Det er 3 171 flere enn i 2022. Med multidose menes maskinell pakking av doseringspakker til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine til riktig tid. Multidose er særlig nyttig for brukere av hjemmesykepleie eller beboere på sykehjem som trenger hjelp med legemidlene. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring