Gå til innholdet

Apotekforeningen

Daglig er 193 000 kunder i apotek

I 2022 besøkte 58,5 millioner kunder et apotek i Norge. Det er det samme som at 193 000 kunder daglig er innom et apotek. Et kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan for eksempel både bety utlevering av legemidler eller andre varer som er på resept og kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

58,5
millioner kundebesøk i 2022

Folk har høy tillit til apotek

Apotekbarometeret for høsten 2022 viser at befolkningen har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden målingen startet i 2002.

Les mer
Bilde av en graf som viser tillitsskåren, der apotek ligger høyest og helsekost lavest.

Vi hentet ut 65 millioner resepter

Halvparten av alle som er innom apoteket er der for å hente en resept. I 2022 ekspederte apotek til sammen 65 millioner resepter på legemidler og andre varer. 89,1 prosent av alle reseptene som ble utlevert var et reseptpliktig legemiddel, 2,9 prosent av alle reseptene var utlevering av reseptfrie legemidler og 8,0 prosent var utlevering av handelsvarer (for eksempel medisinsk forbruksmateriell og ernæringsmidler) på resept.

Halvparten av alle som er innom apoteket er der for å hente en resept.

Nesten alle resepter er i dag elektroniske

E-resept ble innført i Norge i 2012. Fra 2012 til 2017 var det en kraftig økning i bruken av e-resept. Fra 2017 er økningen mindre, men andelen e-resepter har likevel økt fra 92,5 prosent i 2021 til 92,9 prosent i 2022. Hvorfor er ikke andelen e-resepter enda høyere?

Les mer

98 400 bruker multidose

Per september 2022 var det 98 400 brukere av multidose. Det er 1 650 flere enn i 2021. Med multidose menes maskinell pakking av doseringspakker til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine til riktig tid. Multidose er særlig nyttig for brukere av hjemmesykepleie eller beboere på sykehjem som trenger hjelp med legemidlene. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring