Gå til innholdet

Apotekforeningen

186 000 kunder var innom et apotek - hver dag i 2021

I 2021 besøkte 56,2 millioner kunder et apotek i Norge. Det tilsvarer at 186 000 kunder daglig tok turen innom et apotek. Kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan gjelde utlevering av legemidler eller andre varer etter en eller flere resepter, og/eller kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

56,2
millioner kundebesøk i 2021

Folk har høy tillit til apotek

Apotekbarometeret for høsten 2021 viser at befolkningen har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden målingen startet i 2002.

Les mer
Bilde av en graf som viser tillitsskåren, der apotek ligger høyest og helsekost lavest.

Hva handler kunder i apoteket?

De fleste kunder oppsøker apotek med en resept. Apotek ekspederte til sammen 63 millioner resepter på legemidler og andre varer i 2021. I 89,5 prosent av alle reseptene som ble utlevert var et reseptpliktig legemiddel, 3,0 prosent av alle reseptene er utlevering av reseptfrie legemidler og 7,5 prosent er utlevering av handelsvarer (medisinsk forbruksmateriell og ernæringsmidler).

De fleste som er innom et apotek er der for å hente et legemiddel på resept

Fra papir resept til e-resept

E-resept ble innført i Norge i 2012. Fra 2012 til 2017 var det en kraftig økning i bruken av e-resept. Fra 2017 er økningen mindre, men andelen e-resepter har likevel økt fra 91.3 prosent i 2020 til 92.5 prosent i 2021. Men hvorfor er den ikke høyere?

Les mer

96 750 multidosebrukere

Per september 2021 var det 96 750 brukere av multidose. Det er 1 490 flere enn i 2020. Med multidose menes maskinell pakking av doseringspakker til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine til riktig tid. Multidose er særlig nyttig for brukere av hjemmesykepleie eller beboere på sykehjem som trenger hjelp med legemidlene. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring