Gå til innholdet

Medisinstart på ditt språk

Er du ikke så god i norsk? Skal du starte med en medisin mot diabetes type 2 eller en hjertemedisin? Du kan få hjelp og råd om medisinen du bruker på ditt eget språk. Medisinstart er gratis! Vi har nå startet et prosjekt med å tilby Medisinstart på andre språk enn norsk.

Har du spørsmål om medisinen du bruker?Har du fått en ny medisin av legen? Mange har spørsmål om medisiner. Vi kan hjelpe deg på ditt eget språk i apoteket. Spør om Medisinstart i apoteket. Medisinstart er gratis.

I Medisinstart svarer en farmasøyt i apoteket på spørsmålene dine. Du får to samtaler med farmasøyt. Samtalene kan gjøres på telefon eller i apoteket.

Her er eksempler på noe mange lurer på:

Om prosjektet Medisinstart på andre språk enn norskApotekansatte møter jevnlig pasienter som ikke forstår informasjon på norsk så godt. Mange farmasøyter i norske apotek behersker flere språk og flere apotek tilbyr allerede veiledning til pasienter på sitt eget morsmål. 

Apotekforeningen skal undersøke hvordan Medisinstart som gjennomførtes på andre språk enn norsk fungerer for pasienter og apotek. 10 apotek og 13 språk er med i prosjektet.

Samtalene kan gjennomføres på telefon eller i apoteket. Datamaterialet vil omfatte rapportering av funn og tiltak fra farmasøyter etter hver samtale, intervjuer med et utvalg tjenestefarmasøyter og rapporteringer av erfaringer/utbytte fra pasienter som har gjennomført Medisinstart. Studien finansierer av prosjektmidler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.

For mer informasjon, kontakt Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen

Les mer om rådgivningstjenesten MedisinstartMedisinstart er to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt om hvordan du syns det går å bruke den nye medisinen din. Målet med samtalene er å gi deg trygghet om riktig bruk og svar på det du lurer på.

Les mer

Les mer om Medisinstart på ditt språkSynes du norsk kan være vanskelig? Vi har brosjyrer på disse språkene (pdf):

Finn apotek og språkØnsker du Medisinstart på ditt eget språk? Her er oversikt over hvilke apotek som er med på prosjektet og hvilke språk de snakker.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse