Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Apotekenes felles bransjesystem

Det nye bransjesystemet for apotek, Eik, blir klart til å ta i bruk i apotekene fra januar 2021.


Jostein Soldal
7. mai 2019

– Det er et stort og krevende prosjekt, men vi er nå trygge på at vi har et solid fundament for å fullføre systemutviklingen, sier Ingar Dahl og Per T. Lund.

– Det er et stort og krevende prosjekt, men vi er nå trygge på at vi har et solid fundament for å fullføre systemutviklingen, sier Ingar Dahl og Per T. Lund.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Apotekene i Norge har et felles it-system som brukes i alle apotek. Når det nå utvikles nye it-løsninger for apotek, ønsker hele apotekbransjen at deler av løsningen fortsatt skal utvikles og driftes i fellesskap. Apotekforeningen har gjennom sitt datterselskap Difa as, påtatt seg ansvaret for å få utviklet dette nye, felles bransjesystemet.

Utviklingen av det nye bransjesystemet Eik tar lenger tid enn først estimert. Prosjektmetodikken innebærer at løsningen fortløpende detaljeres. Apotekene trenger også tilstrekkelig tid til å sikre at systemet blir integrert med deres egne it-systemer før det tas i bruk.

– Det er et stort og krevende prosjekt.Gjennom arbeidet med detaljspesifisering og design av løsningen viser det seg at prosjektet er mer komplekst enn forventet. I tillegg gir det noen ekstra utfordringer i et slikt prosjekt at det er flere store aktører som skal samordnes og bli enige om hva som er de beste løsningene, sier Per T. Lund, adm. direktør og prosjekteier i Apotekforeningen.

Lund legger vekt på at den viktigste grunnen til forsinkelsen, er at man ikke har villet gå på akkord med kvaliteten. I prioriteringen av kvalitet, tid og kost, er det kvaliteten i systemet som veier tyngst.

Ny tidsplan 
Det er Difa as som på vegne av Apotekforeningens medlemmer har inngått kontrakten med Capgemini om utvikling av bransjesystemet Eik. Difa er dermed bestiller og mottaker av systemet, som skal brukes inn i apotekenes egne apoteksystemer.

Bakgrunnen for denne modellen er at det er en del funksjoner i apotek som er felles, uavhengig av hvem som eier og driver apotekene. Dette er særlig knyttet til myndighetskrav og utveksling av data med myndighetssystemer. Dermed har man i bransjen blitt enige om at det er hensiktsmessig at disse funksjonene ivaretas av én instans - Difa.

– Det er i vinter lagt ned et stort arbeid hos Difa, apotekeierne og Capgemini med å re-planlegge prosjektet. Vi er nå trygge på at vi har et solid fundament for å fullføre systemutviklingen. En kompliserende faktor er at Eik skal integreres med flere ulike apoteksystemer før det kan rulles ut i apotekene. Den nye tidsplanen, med utrulling i apotek fra januar 2021, tar også høyde for at disse integrasjonene krever tid, sier Ingar Dahl.

Dahl er daglig leder i Difa as, et datterselskap av Apotekforeningen.

Ingen konsekvenser for apotekkundene
Dahl understreker at utsettelsen av det nye systemet ikke kommer til å ha noen betydning for apotekenes evne til å levere legemidler, eller muligheten til å gi god kundeservice.

– Pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Det it-systemet apotekene bruker i dag, FarmaPro, kommer til å være i bruk ett år lenger enn opprinnelig planlagt. Selv om FarmaPro begynner å bli modent for utskifting, er det uproblematisk og fullt forsvarlig å videreføre driften ett år ekstra, forsikrer Dahl. 


Dette er Eik

Det nye bransjesystemet skal omfatte tre funksjonelle områder som finnes i dagens apoteksystem:

  • resepthåndtering 
  • refusjon 
  • rapportering

I tillegg skal det utvikles nye funksjoner som det i dag finnes liten eller ingen systemstøtte for i apotekene:

  • informasjon og rådgivning
  • farmasøytiske tjenester
  • journalføring

Det er også utviklet og tatt i bruk funksjonalitet som gjør apotekene i stand til å overholde forfalskningsdirektivet.

Alle øvrige funksjoner som trengs i apotek, som kasseløsning, logistikk og apotekdrift skal ivaretas av systemløsningene som apotekene utvikler hver for seg.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring