Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

FarmaPro-erstatter lanseres i 2020

Arbeidet med den nye bransjeløsningen, Eik, pågår for fullt. Løsningen vil erstatte deler av dagens system og sikre at apotekbransjen ikke blir en «digital sinke».


Eva Cecilie Mo Skreiberg
29. november 2018

– Arbeidet med Eik pågår for fullt og en pilot skal kjøres i utvalgte apotek fra 4. kvartal 2019. Da erstattes FarmaPro med Eik og utvalgte apoteks egne løsninger, sier direktør for Teknologi og e-helse, Terje Wistner i Apotekforeningen.

– Arbeidet med Eik pågår for fullt og en pilot skal kjøres i utvalgte apotek fra 4. kvartal 2019. Da erstattes FarmaPro med Eik og utvalgte apoteks egne løsninger, sier direktør for Teknologi og e-helse, Terje Wistner i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

– Eik er et spesialisert fagsystem som ikke er «synlig» for brukerne, men tilrettelegger for god brukeropplevelse. Alle apotek/kjeder skal tilrettelegge for egen brukeropplevelse. Apotekenes egne systemer skal bruke og lagre informasjon i den felles bransjeløsningen, Eik, sier Terje Wistner, direktør Teknologi og e-helse i Apotekforeningen.   

Samarbeidet om Eik vil være en viktig forutsetning for å kunne tilpasse seg den digitale utviklingen. Eik legger til rette for kommunikasjon med offentlige systemer og registre på vegne av bransjen, samt bedrer samhandlingen mellom apotekene.  

Med Eik vil informasjonen følge pasienten. Apotekansatte kan benytte informasjonen som underlag for helsehjelp på tvers av apotekene. På den måten sikres pasientene lik behandling uavhengig av hvor de måtte befinne seg.  

Pilot testes i 2019 
– Status nå er at arbeidet med Eik pågår for fullt og en pilot skal kjøres i utvalgte apotek fra 4. kvartal 2019. Da erstattes FarmaPro med Eik og utvalgte apoteks egne løsninger. Før oppstart må Eik og apotekkjedenes egne systemer godkjennes, sier Wistner. 

I kjedenes egne løsninger vil det blant annet være lagerstyring og skjermbilde for reseptekspedering. Apotekkjedene står selv for utformingen, brukeropplevelsen og opplæring av de ansatte.  

Eik vil ha funksjonalitet for blant annet egenandelsberegning, dokumentasjon av reseptekspedisjonene, journalføring, rapportering til myndighetene (FHI, Helsetilsynet, Mattilsynet m.m.) og innsending av refusjonskrav til Helfo.  


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring