Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Filialapotek styrker apotektilbud i distriktene

I Norge er det over 60 såkalte filialapotek. Disse bidrar til at flere pasienter får kortreist tilgang på medisiner, råd om riktig legemiddelbruk og veiledningstjenester.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
15. oktober 2018

Kristoffer Nygård jobber som apoteker i Ålesund. Han har ansvaret for filialapotekene på Stranda og i Sykkylven. Han mener at det bør legges til rette for at flere kan videreutdanne seg til å bli apotekere.

Kristoffer Nygård jobber som apoteker i Ålesund. Han har ansvaret for filialapotekene på Stranda og i Sykkylven. Han mener at det bør legges til rette for at flere kan videreutdanne seg til å bli apotekere.

Privat

Vis Skjul bildetekst

Kristoffer Roald Nygård jobber som apoteker i Ålesund. Han har ansvaret for to filialapotek i Møre og Romsdal, ett på Stranda og ett i Sykkylven. Han ser at ordningen gir merverdi for pasientene.

– Ordningen med apotek som er underlagt et hovedapotek skaper stabilitet i utkantstrøk. Hadde det ikke vært for filialapotekene på Stranda og Sykkylven måtte pasientene reist mye lengre for å få medisiner og gode råd om riktig legemiddelbruk, sier Nygård.

Nygård er selv fra Stranda og takket ja til et vikariat som apoteker i nabobygda Sykkylven. Da Nygård i oktober 2017 overtok som apoteker på Kremmergaarden, stod apoteket i Sykkylven igjen uten apoteker.

– Løsningen ble å etablere en filialordning og jeg fikk ansvaret for filialapoteket på Stranda i tillegg, forteller Nygård.

Les også: Distriktsapotekene reddes av utenlandske farmasøyter

Filialapotek samarbeider tettere
Ved Vitusapotek i Sykkylven er Arnhild Langøy Velle apotekbestyrer. Hun er utdannet reseptarfarmasøyt og har jobbet på apotek i 13 år.

– Jeg har det faglige ansvaret i apoteket, jeg gjennomfører ansettelsesintervjuer og har jevnlig møter med regionsjefen. Kristoffer må kvalitetssikre blant annet årssjekken og narkotikaoppgjøret, forteller Velle.

Nygård er svært fornøyd med bestyrerne sine.

–  Jeg har vært veldig heldig. Arnhild har lang erfaring fra apotek og hun har stålkontroll, sier Nygård.

Både Nygård og Velle sier at filialordningen fører til et enda tettere samarbeid, spesielt når det gjelder bemanning eller medisinmangel.

Kortere karrierestige i distriktene
Mangel på provisorfarmasøyter medfører at flere apotekerstillinger i Norge ikke er dekket. Det er særlig problemer i distriktene, da det er mer populært å jobbe i de større byene.

– Det er synd at ikke flere ser fordelene ved å jobbe på mindre steder. Hvis du ønsker mer ansvar får du det raskere i distriktene. I de større byene er det flere om beinet og man må jobbe lengre i samme stilling. I distriktene er ofte karrierestigen kortere, sier Nygård.

En gjennomgang av de 60 filialapotekene som finnes i Norge viser at hovedapotekene ofte ligger i en større by og at filialapotekene er lokalisert i mindre tettsteder.

Kombinerer jobb og studier
Velle er godt i gang med siste året på master i farmasi. Hun ønsker å bli apoteker og pendler nå mellom studiet i Trondheim og jobben i Sykkylven.
–  Det er tøft å kombinere jobb og utdanning, sier hun og fortsetter:

–  Mangelen på provisorfarmasøyter bør kanskje åpne opp for at flere reseptarfarmasøyter kan få mer ansvar når det gjelder daglig drift av apotekene, foreslår Velle.

Apoteker Nygård mener at ordningen fungerer, men at flere apotekansatte kan bli oppmuntret til å videreutdanne seg.

– Jeg mener vi burde legge til rette for at flere apotekteknikere som allerede jobber i apotekene kan videreutdanne seg til å bli farmasøyter og at flere farmasøyter kan bli apotekere. Det synes jeg vi kan bli enda bedre på enn vi er i dag, avslutter han.


Bildetekst: Arnhild Langøy Velle er bestyrer ved Vitusapoteket i Sykkylven. Hun har jobbet som farmasøyt på apotek i 13 år. 


Fakta om filialapotek:

  • Alle apotek i Norge skal ha en driftsansvarlig farmasøyt, også kalt apoteker.
  • Ordningen med filialapotek gjør det mulig å drive apotek selv om apoteket ikke har lyktes i å ansette en apoteker. 
  • Et filialapotek er et apotek som er underlagt et annet apotek – ofte kalt hovedapotek.
  • Filialstatus tidsbegrenses vanligvis til varigheten av arbeidsforholdet til bestyrer. Det vil i praksis si at dersom bestyreren slutter, skal lederstillingen lyses ut som apotekerstilling.
  • Bestyrer i et filialapotek skal ha autorisasjon som enten provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring