Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Hva betyr e-helse for apotek?

Apotek.no har tidligere skrevet om Apotekforeningens ambisjoner om en sterkere posisjon innen e-helse, men hva er egentlig e-helse? Her forklarer vi noen av de mest kjente begrepene.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
7. desember 2020

Figuren viser hvordan de ulike delene bygger på hverandre. E-resept formidler resept og legemiddelopplysninger til kjernejournal. Dette danner grunnlag for multidose i e-resept og pasientens legemiddelliste.

Figuren er lånt fra Norsk Helsenett sine nettsider og viser hvordan de ulike delene bygger på hverandre.

Norsk Helsenett

Vis Skjul bildetekst

Ifølge Store medisinske leksikon er e-helse bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Løsninger innen e-helse skal bidra til å øke kvaliteten i legemiddelhåndteringen og gi bedre pasientsikkerhet. Legemiddelhåndtering er en av apotekets viktigste oppgaver. For at apoteket skal kunne utlevere legemidler må pasienten ha en resept, i over 90 prosent av tilfellene er det en e-resept.

E-resept ble innført i 2012. Ifølge Norsk Helsenett brukes begrepet både om den elektroniske resepten som rekvirenter skriver ut og sender til Reseptformidleren, og for å beskrive den elektroniske samhandlingskjeden der selve resepten bare er en av mange elektroniske meldinger. E-resept formidler også resept- og legemiddelopplysninger til kjernejournal.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen til alle innbyggere i Norge. Alle kan se sin kjernejournal ved å logge inn på helsenorge.no. På helsenorge.no skal det også komme frem hvilke vaksiner man har tatt, for eksempel influensavaksine satt i apotek.

Multidose er maskinelt pakkede legemidler. Med Multidose i e-resept kan rekvirenter sende en liste over alle legemidler en multidosepasient bruker. Listen kalles en "multidosemelding" og sendes til et multidoseapotek som pakker multidosen basert på legemiddellisten og tilhørende resepter. Multidose i e-resept sikrer trygg legemiddelbruk basert på elektroniske rutiner og oppdaterte legemiddellister. Det innebærer elektronisk dialog mellom fastlege og multidoseapotek[1].

Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling, og skal bli en oversikt som viser aktuelle legemidler og legemiddelreaksjoner for en pasient. Det er legen som har ansvaret for å lage og oppdatere PLL. Helsepersonell som har tjenstlig behov, skal få tilgang til PLL fra Reseptformidleren. Siden PLL er under utarbeidelse er ikke rollen til apotekansatte avklart enda.

 

[1] https://www.nhn.no/e-resept/om-e-resept/

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring