Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Mange har god kjennskap til helsetjenester i apotek

Over halvparten av de over 60 år kjenner til eller har benyttet helsetjenester i apotek. Kjennskapen er også høy blant de som bruker reseptpliktige legemidler fast.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
26. november 2018

Mange kjenner til at apotekene tilbyr helsetjenester. Siden 2016 har over 130 000 pasienter fått sjekket sin inhalasjonsteknikk gratis på apoteket.

Mange kjenner til at apotekene tilbyr helsetjenester. Siden 2016 har over 130 000 pasienter fått sjekket sin inhalasjonsteknikk gratis på apoteket.

Vis Skjul bildetekst

I en undersøkelse gjennomført at Kantar TNS på vegne av Apotekforeningen kommer det frem at 52 prosent av de over 60 år kjenner til tjenester som influensavaksinering og veiledningstjenester. Halvparten av de som svarer at de bruker ett eller flere reseptpliktige legemidler oppgir også at de kjenner til tjenestene.  

– Siden 2016 har over 130 000 pasienter fått sjekket sin inhalasjonsteknikk gratis på apoteket. Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene, og ved hjelp av tjenesten Inhalasjonsveiledning kan pasientene få gode råd og veiledning, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

I mai 2018 startet apotekene også opp med tjenesten «Medisinstart». Det innebærer at nye legemiddelbrukere av hjerte- og karmedisiner kan få to gratis veiledningssamtaler med en farmasøyt. Samtalene kan blant annet benyttes til å avklare eventuelle utfordringer med bivirkninger eller få råd om gode medisinvaner. Samtalene benyttes også til å motivere pasientene til å fortsette legemiddelbehandlingen som legen har skrevet ut.

– Vi skulle gjerne sett at enda flere pasienter benyttet seg av tjenestetilbudet i apotekene.  Forskning viser at mellom en tredjedel og halvparten av pasientene bruker medisinene sine feil. Andre velger å avslutte behandlingen på egen hånd. I Norge dør mer enn 1000 mennesker årlig på grunn av feil medisinbruk, sier Lund.

Andre resultater fra årets Apotekbarometer:

Stabil høy tillit til apotekene
Fra 2002 til 2018 har tilliten til norske apotek holdt seg stabil mellom 77 og 80 på en skår fra 1-100, der 100 er best. Blant de over 60 år er den høyere.

Beliggenhet viktigst
Ved valg av apotek svarer 8 av 10 at beliggenhet er viktigst når de skal velge hvilket apotek de oppsøker. Service og åpningstider kommer på henholdsvis 2. og 3. plass.

Uoppfordret informasjon
3 av 4 svarer at de som oftest eller alltid får uoppfordret informasjon fra personalet om hvordan legemidlene skal brukes. Av disse opplever 85 prosent at informasjon hjelper dem med å bruke legemidlene riktig.  

Tilbud om bytte
3 av 4 av de som bruker ett eller flere reseptpliktige legemidler fast, har fått tilbud om å bytte til et annet likeverdig legemiddel. Kun 16 prosent er negative til at apotekene spør om de vil bytte til et annet likeverdig reseptpliktig legemiddel. 

Reseptpliktige varer
6 av 10 oppgir at hovedgrunnen til at de oppsøkte apoteket sist var for å hente ut reseptpliktige medisiner. Blant de over 60 år er tallet høyere (78 prosent). Blant de under 30 år er det like mange som oppgir at hovedgrunnen til at de oppsøkte apoteket var for å handle reseptpliktige og reseptfrie varer.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring