Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Nasjonal informasjonskampanje om Medisinstart i april

1. april setter Apotekforeningen i gang en informasjonskampanje for å øke pasientenes kjennskap til Medisinstart. Målet er at flere skal spørre om tjenesten i apoteket.


Vendil Åse
28. mars 2019

Medisinstart er en ny helsetjeneste i apotek som pasientene ikke kjenner ennå. Sammen ønsker apotekbransjen å informere om tjenesten og få flere til å spørre om Medisinstart i apoteket.

Medisinstart er en ny helsetjeneste i apotek som pasientene ikke kjenner ennå. Sammen ønsker apotekbransjen å informere om tjenesten og få flere til å spørre om Medisinstart i apoteket.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Medisinstart er en ny helsetjeneste i apotek som pasientene ikke kjenner ennå. Sammen ønsker apotekbransjen å informere om tjenesten og få flere til å spørre om Medisinstart i apoteket. Kampanjens hovedbudskap er «Medisinstart – en privat samtale om medisinen du tar. Avtal Medisinstart på ditt lokale apotek». 

– På apoteket gjør farmasøyten en vurdering i samråd med pasienten om de trenger Medisinstart eller ikke. Det er uansett pasientene selv som må avgjøre om de ønsker å benytte seg av tilbudet, sier seniorrådgiver Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Budskapene i informasjonskampanjen er knyttet opp mot behov pasienten kan ha. Det stilles spørsmål om forhold legemiddelbrukere ofte lurer på. 

Les mer om Medisinstart.

Alle bør få informasjon om tilbudet
Det er på forhånd vanskelig å vite hvem som vil ha behov for Medisinstart, siden det kan dukke opp problemstillinger etter at man har begynt å ta medisinene. Det er derfor viktig at alle har fått informasjon om tilbudet, slik at de kan bestille Medisinstart i ettertid, om det skulle oppstå behov.

Medisinstart kan benyttes av pasienter som nylig har startet med medisiner som er blodfortynnende, kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende. Kampanjen i sosiale medier er derfor rettet mot hjerte- og karpasienter.

– Vi er klar over at kampanjen kan føre til at pasienter som ikke har krav på Medisinstart kan oppsøke apotek for å be om tjenesten. Apotekene er et sted hvor pasienter kan stille spørsmål om legemidler og legemiddelbruk. Dersom denne kampanjen fører til flere pasienter oppsøker apotek med spørsmål rundt sin legemiddelbruk, ser vi det som positivt, sier hun.

Bør informere bedre om helsetjenester i apotek
En nylig publisert studie fra England viser at pasienter generelt var uvitende om hva apotek tilbyr. Apotekene har tatt på seg en rolle som helsetilbyder, men mange pasienter vet ikke at de leverer slike tjenester. For å øke bevisstheten rundt helsetjenester i apotek mente både pasienter, fastleger og farmasøyter at det var nødvendig å ha en jevn informasjon om tjenestene for å nå frem til de som ikke så ofte besøkte apotek og lege. I tillegg ønsket man at fastlegene også kunne bli flinkere til å fortelle pasientene om tilbudene i apotek. Pasientene sa at de ønsket at farmasøytene skulle være mer synlige i apoteket og de ønsket å se tjenestene som ble utført.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring