Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Snart er alle apotekkjedene klare for pilotering av ny felles it-løsning

I løpet av sommeren har både Boots apotek og Vitusapotek testet sine nye apoteksystemer for bruk av Eik og tilkobling til Norsk Helsenett. Boots er allerede godkjent, og Vitusapotek har godkjenningsmøte i uke 43.


Eva Cecilie Skreiberg | Jostein Soldal
8. september 2022

Illustrasjon av ny bransjeløsning Eik

Det er store, komplekse systemer som skal innføres i apotekene, der Eik utgjør en mindre del. Det tar tid å ferdigstille apoteksystemene og koble på flere apotek (Illustrasjon: Shutterstock/Apotekforeningen).

Vis Skjul bildetekst

– Norsk Helsenett (NHN) har hatt kapasitetsutfordringer, og testing av Helseplattformen har hatt høy prioritet hos NHN. Derfor har vi måttet jobbe hardt for å få til testing for de to apotekaktørene innenfor de tidsrammene som var satt. Det er veldig positivt at vi nå har fått gjennomført testing mot Helsenettet og Eik for begge apotekaktørene, sier Iren Rutle, daglig leder i Difa AS.

Difa AS, datterselskapet til Apotekforeningen, har koordineringsansvaret når Boots apotek og Vitusapotek skal kobles på den bransjefelles, digitale samhandlingsplattformen Eik.

Eik er klar til bruk

– Tidspunktet for pilotering i apotek avhenger av når Boots og Vitsuapoteks egne apoteksystemer er klare til å tas i bruk. Eik er ikke lenger flaskehalsen, og det er vi veldig tilfreds med, sier Rutle.

Apotek 1 har brøytet vei for de aktørene som nå skal ta i bruk nye systemer, og har tatt i bruk sitt nye apoteksystem Alfa og Eik i tre apotek.

– Det er store, komplekse systemer som skal innføres i apotekene, der Eik utgjør en mindre del. Derfor tar det tid å ferdigstille apoteksystemene og koble på flere apotek. Vi forventer at flere av apotekaktørene er i pilotdrift i løpet av høsten i år, og at utrullingen skyter fart utover i 2023. Vi forventer at de fleste apotekene er på plass i løpet av 2024, sier Iren Rutle.  

Venter med videreutvikling av Eik

Når det gjelder å utvikle ny funksjonalitet i Eik etter hvert som nye behov har dukket opp, er den daglige lederen helt tydelig: 

– For øyeblikket er nyutvikling nær sagt lagt på is. Nå er prioriteringen å stabilisere løsningen og få koblet på flere apotek til de nye systemene. Store endringer i Eik nå vil skape ny usikkerhet og være krevende for ferdigstilling av apoteksystemene. Samtidig ser vi at videreutvikling ikke kan vente alt for lenge, sier Rutle.

– Vi vil sikre videre drift av FarmaPro inntil apotekene har fått på plass sine nye systemer og tatt i bruk Eik. Avtalen om drift av FarmaPro er forlenget til høsten 2024, avslutter Rutle.

Bilde av Iren Rutle, daglig leder i Difa AS

- Det er veldig positivt at vi nå har fått gjennomført testing mot Helsenettet og Eik for begge apotekaktørene, sier Iren Rutle, daglig leder i Difa AS.

Apotekforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring