Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Stiftelsen: Nå kan du søke støtte til utvikling av gode prosjektidéer

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi har i mange år støttet forsknings- og utviklingsprosjekter innen apotekfarmasi. Nå etterlyser de flere gode ideer.


Vendil Åse
8. januar 2018

– Vi ønsker å ta en mer aktiv rolle for å stimulere til videreutvikling og innovasjon innen norsk apotekfarmasi. Derfor er det nå mulig å få støtte til å utvikle kreative ideer, sier Hans-Petter H. Johannessen.

– Vi ønsker å ta en mer aktiv rolle for å stimulere til videreutvikling og innovasjon innen norsk apotekfarmasi. Derfor er det nå mulig å få støtte til å utvikle kreative ideer, sier Hans-Petter H. Johannessen.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

– Vi ønsker å ta en mer aktiv rolle for å stimulere til videreutvikling og innovasjon innen norsk apotekfarmasi. Derfor er det nå mulig å få støtte til å utvikle kreative ideer, sier Hans-Petter H. Johannessen, leder i Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.

Har du en god idé til et prosjekt, kan du nå skissere den og sende en søknad til Stiftelsen.

– Vi etablerer med andre ord en flertrinnsprosess der vi i første fase ber om prosjektideer. Deretter vurderer Stiftelsen innkomne forslag. Hvis ideen blir prioritert av Stiftelsen kan enten forslagsstiller ta oppdraget med å utarbeide prosjektplan eller prosjektet kan utløyses. Det er også mulig å få midler til å utvikle prosjektplaner, sier Johannessen.

Bakgrunnen for denne tilnærmingen er å få frem de som sitter på gode ideer til prosjekter, men som ønsker drahjelp.

– Det er med andre ord ikke nødvendig at ideinnehaver gjennomfører prosjektet, men de kan likevel få støtte til ideen. Det er helt legitimt å skissere en idé uten at man ønsker å gjennomføre den selv, sier Johannessen og poengterer:

– De som har en idé kan være trygge på at de ikke gir fra seg ideen eller eierskapet til den uten at de selv ønsker det.

– Søknadsfrist for slike ideer er 1. februar, sier Johannessen, og legger til at Stiftelsen også mottar søknader til prosjekter fortløpende i løpet av året.

Stiftelsen leter etter gode videreutviklings- og innovasjonsprosjekter som tar utgangspunkt i farmasifaglig kompetanse som en del av apotekenes oppgaver, enten i selve apoteket eller i eksternt rettet samhandling. Eksempler på prosjekter kan være å se på kundeveiledning i apotek, tjenester i apotek eller kvalitetsvurdere og dokumentere apotekpraksis. Prosjekter som er nyttige for hele apotekbransjen blir prioritert.

– Vi ønsker å være nysgjerrige og få frem nye problemstillinger. Vi kan gjerne ta noen sjanser og se hvor det bærer. Så sitter du med en idé, må du ta kontakt med oss, oppfordrer han.

Kort om Stiftelsen
I tillegg til å støtte gode prosjekter innenfor feltet apotekfarmasi, er den største hovedsatsingen til Stiftelsen per i dag Apokus. Stiftelsen støtter 5-10 prosjekter i året. I tillegg har Stiftelsen vedtatt å bruke noen midler til utdeling av stipendier.

Stiftelsen støtter primært studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis, kvalitetsutvikling i apotek og til videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder. Økonomisk støtte kan gis til enkeltpersoner, foreninger og virksomheter.

Les mer om Stiftelsen her


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring