Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Vi liker å bli stukket i apotek

En undersøkelse viser at 99 prosent er fornøyde med å få vaksine mot influensa på apoteket. 30 prosent av de spurte oppgir at de tilhører en av risikogruppene.


Vendil Åse
5. desember 2022

Av de 180 000 som hittil har vaksinert seg i apotek, er 45 prosent over 65 år og dermed i risikogruppen. (Ill Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Apokus gjennomførte en undersøkelse i uke 47 blant kunder som var innom et apotek for å vaksinere seg.

Les også: Nå vet de fleste at influensavaksinen kan tas i apotek

Kort ventetid, tilgjengelig og blir ivaretatt

– Det er veldig gledelig at hele 88 prosent av de spurte ikke bare er fornøyde, men svært fornøyde, med å få influensavaksine på apoteket. I tillegg oppgir 11 prosent at de er fornøyde. De tre viktigste årsakene til at de er så fornøyde, er at det er kort ventetid, tilbudet er lett tilgengelig og de føler seg godt ivaretatt, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

God kompetanse blant de ansatte og god informasjon er også årsaker de vaksinerte vektlegger. 87 prosent av de spurte kunne tenke seg å velge apotek også neste gang de trengte vaksine. 10 prosent svarer at de ikke vet og bare 0,5 prosent svarer at de ikke vil velge apotek igjen.

Langt igjen til målet om 75 prosent vaksinasjonsgrad

FHI har som mål at 75 prosent av alle de som tilhører en av risikogruppene skal vaksinere seg. I forrige influensasesong vaksinerte bare 50 prosent i risikogruppen seg mot influensa. For barn i risikogruppen var tallet bare 8 prosent.

– 30 prosent av de som svarte på undersøkelsen i uke 47 sier at de vaksinerer seg fordi de tilhører en av risikogruppene. 14 prosent oppgir at de vaksinerer seg fordi de bor med en person i en risikogruppe. Av de 180 000 som hittil har vaksinert seg i apotek, er 45 prosent over 65 år og dermed i risikogruppen, sier Andresen.

Hun mener at dette viser at apotek er en viktig vaksinasjonsarena for folk som tilhører risikogruppene.

Bør bruke apotek for å nå ut til flere

– Myndighetene bør bruke tilgjengelig helsepersonell i apotek for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen, særlig for å nå personer i risikogruppene. Apotekene må inkluderes i det offentliges vaksinasjonsprogram, sier Andresen.

Hver dag er i snitt 186 000 personer innom et apotek.

– Vi vet at personer som får anbefaling fra helsepersonell, lettere takker ja til å vaksinere seg. Regjeringen bør ikke være redd for private tjenestetilbud innenfor rammen av et offentlig helsevesen. Det har koronavaksineringen i apotek allerede bevist, sier Andresen.


Om undersøkelsen

  • Brukerundersøkelsen av influensavaksinasjon i apotek ble gjennomført som en elektronisk spørreundersøkelse i perioden 21. – 27.  november 2022 (uke 47).
  • Datagrunnlaget for undersøkelsen består av 651 respondenter.
  • Respondentene i brukerundersøkelsen utgjør 7,2 % av den totale populasjonen som fikk influensavaksine i apotek i uke 47.
  • Det var 56,7 % kvinner, 42,7 % menn og 0,6 % annet/ønsket ikke å svare.

Apotekene må inkluderes i det offentliges vaksinasjonsprogram, sier Hanne Andresen. (Foto Kubrix)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring