Gå til innholdet
Forskning

Vi trenger mer kunnskap om antibiotika

Norske apotekkunder kan mye om antibiotika og antibiotikaresistens, men det er tydelige kunnskapshull. En ny norsk studie anbefaler å øke kunnskapsnivået i befolkningen, spesielt blant de i mannsdominerte yrker og de som ikke har høyere utdanning.


25. januar 2019

Flere enn 30 prosent mente feilaktig at antibiotika er effektive mot virus, vanlig forkjølelse eller influensa.

Flere enn 30 prosent mente feilaktig at antibiotika er effektive mot virus, vanlig forkjølelse eller influensa.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Studien ble gjennomført av Universitetet i Oslo, Tromsø og Bergen, og 877 studiedeltakere ble rekruttert fra apotekkunder i de tre byene. Blant deltakere hadde 57 prosent høy kunnskap om antibiotika generelt og 71 prosent hadde høy kunnskap om antibiotikaresistens. Flere enn 90 prosent visste at bakterier kan bli resistente mot antibiotika, og at unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre dem mindre effektive. Samtidig mente flere enn 30 prosent feilaktig at antibiotika er effektive mot virus, vanlig forkjølelse eller influensa.
 
Faktorer som slo ut positivt i forhold til kunnskap om antibiotika var helsefaglig bakgrunn, høyt utdanningsnivå og en positiv oppfatning av medisiner generelt. Menn, unge og de med en mindre restriktiv holdning til antibiotikabruk hadde lavere kunnskapsnivå.
 
Kilde: «Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study» publisert i BMC Public Health.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring