Gå til innholdet
Fra utlandet

Apotekansatte i frontlinjen over hele verden

Da mange land stengte ned som konsekvens av pandemisituasjonen i verden, holdt apotekene åpent. På den internasjonale farmasikongressen FIP fortalte farmasøyter fra hele verden hvordan de opplevde de første månedene av pandemien.


Vendil Åse
24. september 2020

Scott Knoer fra USA, Carlos Treceño fra Spania og Graeme Smith fra New Zealand. Betty Chaar var ordstyrer.

Scott Knoer fra USA, Carlos Treceño fra Spania, Graeme Smith fra New Zealand og ordstyrer Betty Chaar.

FIP/Skjermdumper

Vis Skjul bildetekst

Pandemi og Covid-19 var naturlig nok et viktig tema på årets FIP-kongress. Den årlige internasjonale kongressen skulle vært arrangert i Sevilla i Spania, men ble i år heldigital. Apotek.no har vært digitalt til stedet, og oppsummerer her noen av erfaringene apotekfarmasøyter fra hele verden delte.

Spania: Trengte apotek mer enn noen gang
 I februar 2020 ble det tydelig at det spanske samfunnet trengte apotek mer enn noen gang, sa Carlos Treceño fra Spania og Farmacéuticos de España.

Spania var et av landene som først ble påvirket av pandemien etter utbruddet i Kina. Det ble innført portforbud i Spania, og innbyggerne kunne bare gå ut for å gjøre nødvendige ærend på butikken eller apoteket.

Apotekene var det eneste helsetilbudet som var åpent for publikum, og der de kunne komme for å få medisiner, råd og trøst. Dette har åpnet opp for en del muligheter for farmasøyter også, sa han.

Rollen til farmasøyter i offentlige helseinitiativ ble tydeligere, som for eksempel i å skaffe sikre legemiddelforsyningen, bidra til riktigere legemiddelbruk og gi informasjon om korona til befolkningen, samtidig som de solgte delte ut munnbind og annet smitteverneutstyr til befolkningen. Men vi kan gjøre mer, sa Treceño.

 Vi kan for eksempel hjelpe til med å teste befolkningen, sette vaksiner, løse opp i flere legemiddelrelaterte problemer og rapportere bivirkninger, sa han.

For New Zealand var situasjonen en helt annen enn for Spania

Les mer om Norge: På apoteket i pandemien

New Zealand: - Vi lærte av Europa
Graeme Smith, fra Pharmaceutical Society of New Zealand, fortalte at de hadde lært av Europa at det var lurt å gå hardt ut og å gå tidlig. Sosial distansering er det viktigste virkemidler, sa han.

  Det var flaks for oss at vi lå etter Europa og kunne lære av dem, det var flaks at vi hadde en så tydelig statsminister og vi var heldige som fikk så få smittetilfeller. «Vi er alle i samme team. Vi kjemper sammen. Vær snille med hverandre!» sa statsminister Jacinda Ardern. Alle tok dette på alvor, sa Smith.

Også i New Zealand holdt apotekene åpent. Smith fortalte at apotekene lagde ulike løsninger på sosial distansering - også på apoteket. ­

Noen apotek lot ikke pasienter gå helt inn, men ekspederte dem gjennom disker som var plassert ved inngangen. Apotekene som lot kunder komme inn, hadde gode ordninger for å holde avstand.

Mange apotek etablerte digitale løsninger, og vi tok i bruk både telefon- og video-konferanser, fortalte han.

De fleste apotekene delte de ansatte inn i to arbeidsskift. Ingen farmasøyt i New Zealand har foreløpig blitt smittet av korona-viruset.

Under den årlige influensavaksineringen (New Zealand ligger et halvt år foran Europa) prioriterte New Zealand risikogruppen.

Apotek fikk også mulighet til å sette vaksiner utenfor apoteket. For eksempel var det noen apotek som tok i bruk parkeringsplassen. På mitt apotek satte vi influensavaksiner inne i apoteket, sa Smith, og la til:

New Zealand opplevde 80 prosent færre influensatilfeller enn vanlig i år.

USA: «Drive-through» apotek
Apotekene i USA har blant annet slitt med å få tak i nok smittevernutstyr til apoteket og ikke visst hvordan de skal beskytte personalet på en god måte. Mange ansatte har blitt smittet av viruset. De har slitt med å få tak i reseptfrie og reseptpliktige legemidler, og desinfiserende midler. Det fortalte Scott Knoer fra American Pharmacists Association.

Også i USA var ansatte i apotek det mest tilgjengelige helsepersonellet. Da legekontorene var stengt, var apotek åpne.

Apotekene fant på mange ulike løsninger på utfordringen med Covid-19 situasjonen i landet.

Jeg må si at apotekene tok ansvar. Mange lagde “drive through” løsninger gjennom apotekets vindu og leverte medisiner hjem til folk.

Men i likhet med de andre, åpnet pandemisituasjonen også en del dører.

Vi fikk fortgang i ulike e-helseløsninger. For eksempel ble regelverket raskt endret slik at vi fikk betaling også for digitale tjenester, der vi før bare har fått betalt for fysiske møter i apoteket. Vi tror digitale e-helseløsninger bare kommer til å øke fremover, sier han.

Knoer oppsummerte med at Covid-19 situasjonen i USA også er politisk.

Når du ser på vår politikk, så er den sittende presidentens parti optimistisk og tror at det kommer en vaksine veldig snart. De tenker at dette ikke er så farlig. Det andre partiet snakker bare om alle farene og problemene med Covid-19, sa han.

Han fortalte også at USA er et vaksineskeptisk folk.

Det er mange rykter om at dersom du tar influensavaksine, så står du i fare for å utvikle autisme. I dag sier 35 prosent av befolkningen at de ønsker å ta vaksinen mot Covid-19 når den kommer. Nå blir det viktig å få ut informasjon og her spiller apotek en viktig rolle. Vi er nødt til å kommunisere at vaksine er sikkert og effektivt.

Italia: Delte erfaringer med andre land
Italia har vært et av de landene som har vært hardest rammet og som har flest døde som følge av Covid-19. I likhet med Spania, ble deler av landet tidlig stengt ned.

Viruset slo til i Italia rett etter Kina. Alle helseprofesjoner gjorde seg tilgjengelige, og apotekene holdt åpent. Vi tok så mange sikkerhetsmessige hensyn som vi klarte i starten, med distansering og plexiglass. Vi lagde køsystemer på utsiden. Alt dette delte vi med kolleger i andre land. Vi hadde lite munnbind og desinfiserende sprit i starten, og prisene skøyt i taket. Mange apotek begynte å lage sin egen sprit, fortalte Maximin Liebl, tidligere president i PGEU.

Sverige: Frivillige hjalp til
De første ukene da pandemien rammet Sverige var det svært hektisk også for svenske apotek. Det var et enormt press på apotekene fordi alle gikk dit.

Det ble innført begrensninger på en del legemidler. Frivillige hjalp til på apoteket og som sikkerhetsvakter på apoteket, sa Ulf Janzon i Swedish Pharmacists Association.

England: Godt lokalt og regionalt apoteklederskap
I England fortalte Ravi Sharma fra Royal Pharmaceutical Society at regjeringen lå litt bakpå når det gjaldt planlegging og å ta inn over seg hvor alvorlig pandemien var.

Men vi har sett godt lokalt og regionalt apoteklederskap. Mange har fått til samarbeid og partnerskap med andre som jeg tror kommer til å fortsette etter at pandemien er over. Apotekene har jobbet hardt, men med lite støtte fra de offentlige helsemyndighetene.

Han forteller at han er veldig stolt av farmasøytene.

Apotek hadde utrolig mange flere besøk de første ukene av pandemien enn vanlig. Det var viktig med personlig kontakt for folk. Og farmasøyter troppet opp rundt om i resten av helsetjenesten og bidro der de kunne. Vi har virkelig fått vist hvor fleksiblefarmasøyter er som arbeidskraft, sa Sharma.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring