Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

Flere svenske apotek mottar distriktstilskudd

Det svenske legemiddelverket (TLV) gir 44 apotek distriktstilskudd etter at kriteriene for å motta støtte ble endret. I Norge er det få apotek som mottar driftsstøtte på grunnlag av geografiske kriterier.


Eva Cecilie Skreiberg
7. juni 2022

Apotekene må oppfylle en rekke kriterier for å motta distriktsstøtte, deriblant skal apoteket ligge mer enn 20 kilometer fra andre apotek. Her fra Vadstena apotek, som er kun brukt som illustrasjonsbilde.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Distriktstilskuddet (Glesbygdsbidrag) ble innført i Sverige i 2013. Formålet var å legge forholdene til rette for god tilgang til legemidler og farmasøytisk kompetanse over hele landet skriver Svensk Farmaci.

For å kunne søke om tilskudd må apoteket oppfylle en rekke kriterier, deriblant skal apoteket ligge mer enn 20 kilometer fra andre apotek og være åpent mer enn 20 timer i uken. I tillegg skal apoteket ha riktig salgsnivå av reseptpliktige legemidler.

For to år siden ble kriteriene endret slik at flere apotek fikk muligheten til å søke og motta tilskudd. Ifølge årsrapporten fra TLV mottok 39 svenske apotek distriktstilskudd i 2020.

Færre norsk apotek mottar driftsstøtte

I Norge finnes det også en driftsstøtteordning for distriktsapotek. Kriteriene for å kunne søke er både geografiske og økonomiske: Avstanden til nærmeste apotek må være 20 kilometer eller kreve en reisetid på minimum 30 minutter med offentlige transportmidler sommerstid. I tillegg må apotekets årsomsetning overstige 22,8 millioner. Les mer om kriteriene her.

I 1994 ble den norske ordningen innskrenket. Da mottok 16 apotek driftsstøtte. Ifølge Legemiddelverkets årsrapport for 2021 mottok Legemiddelverket færre søknader om driftsstøtte i 2021, og det ble søkt om lavere beløp enn i 2020. Legemiddelverket oppgir ikke antall apotek som har søkt om støtte, men Farmatid oppga i 2015 at det var ni apotek som mottok distriktsstøtte.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring