Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

Prøveprosjekt med inhalasjonsveiledning i svenske apotek er en suksess

I fjor testet svenske apotek ut inhalasjonsveiledning. Nå anbefaler svenske legemiddelmyndigheter å innføre tjenesten. I dag er det syv år siden norske apotek kunne begynne å tilby astma- og kolspasienter inhalasjonsveiledning.


Vendil Åse
1. mars 2023

Norske astma- og kolspasienter har fått inhalasjonsveiledning siden 2016. I Sverige har de akkurat evaluert en tilsvarende tjeneste, og resultatene er gode.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

I fjor testet 150 svenske apotek ut en veiledningstjeneste i riktig bruk av inhalasjonsmedisin. Tjenesten er i stor grad bygd på Inhalasjonsveiledning i Norge. Nå har de svenske legemiddelmyndighetene, TLV, levert en rapport med sine vurderinger av veiledningstjenesten.

Der konkluderer de med at apotekene gjennomfører en tjeneste av høy kvalitet og hjelper pasienter til å få riktig inhalasjonsteknikk. TLV mener at Inhalasjonsveiledning bør innføres i svenske apotek. De har også fått gjennomført en litteraturgjennomgang og helseøkonomisk studie av veiledningstjenester utført i apotek som støtter anbefalingen.

– I Norge har astma- og kolspasienter fått inhalasjonsveiledning siden 1. mars 2016. Vi har også svært gode tilbakemeldinger på vår tjeneste. Det er gledelig å se at evalueringen av inhalasjonsveiledning i Sverige også er så god, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Halvparten gjør feil i Sverige

Inhalasjonsveiledning ble gjennomført som et prøveprosjekt i 150 svenske apotek i perioden mars til juni i fjor. Totalt ble det gjennomført 7 905 veiledninger, langt over målet på 5 000 inhalasjonsveiledninger.

Dette er konklusjonene til TLV:

  • Apotekbransjen har vist at den kan utføre tjenesten med høy og jevn standard og kvalitet.
  • Omtrent halvparten av apotekkundene som fikk tjenesten gjorde noe galt i forbindelse med bruk av inhalatoren.
  • Farmasøytene retter opp feilene, noe som gir pasientene bedre forutsetninger til å bruke inhalasjonsmedisin riktig og få mest mulig effekt av dem.​
  • Refusjon til apotekene bør finansieres over statsbudsjett, myndighetene skal ha tilsyn med tjenesten og apotek bør kunne registrere tjenester som ytes i et sentralt register.

– Internasjonale studier som har sett på inhalasjonsveiledning i apotek viser at mellom 50 og 80 prosent gjør feil. Vi har en studie fra Norge fra 2016 der vi så at 70 prosent trengte korreksjon i inhalasjonsteknikken. I Sverige fant de at 50 prosent gjør feil. Her er det litt ulik måte å måle på, men uansett viser alle disse studiene samlet at riktig inhalasjonsteknikk er en utfordring for mange og at apotekansatte kan rette opp i feil slik at pasientene får bedre effekt av inhalasjonsmedisinene de bruker, sier Andresen.

Inhalasjonsveiledning i apotek i Norge siden 2016

Siden 2016 har Helse- og omsorgsdepartementet bevilget 5 millioner kroner til inhalasjonsveiledning til pasienter med astma og kols i apotek. På bakgrunn av dette utviklet Apotekforeningen, i samarbeid med Apokus, innholdet i tjenesten Inhalasjonsveiledning. Dette er en fast, offentlig tjeneste i apotek. 

– Siden 2016 har apotek gjennomført 422 169 inhalasjonsveiledninger. Gjennomsnittsalder på kunder som får en slik veiledning i apoteket er 52 år. Det er litt flere kvinner enn menn som takker ja til veiledning. 97 prosent av apotekene har i dag denne tjenesten, sier Andresen.

En evaluering av tjenesten Inhalasjonsveiledning i apotek viser at pasientene er fornøyde og har svært godt utbytte av tjenesten. Apoteker og tjenestefarmasøyter synes det går bra å gjennomføre tjenesten i hverdagen. Les flere resultater fra studien fra 2016, der man blant annet har målt inhalasjonsteknikk før og etter gjennomført tjeneste i apotek.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring