Gå til innholdet
Fra utlandet

Vaksinasjon i apotek tilbys i stadig flere land

En fersk rapport fra den internasjonale farmasiorganisasjonen, FIP, viser nå at apotek i 36 land tilbyr vaksinering. Norge er blant landene som har innført vaksinetjenester de siste fire årene.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
17. august 2020

Oversikt over utviklingen av land og territorier med apotekbasert vaksinasjon

Oversikt over utviklingen av land og territorier med apotekbasert vaksinasjon

Screenshot fra FIP rapport

Vis Skjul bildetekst

Nesten 1,8 milliarder mennesker har nå tilgang til vaksinasjonstjenester på et apotek. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016, da den forrige rapporten forelå.

FIP har lenge jobbet aktivt for at flere land skal tilby vaksinasjon i apotek. I 2019 lanserte de et eget «Global vaccination advocacy toolkit», for å hjelpe medlemmene til å oppnå eller utvide apotekbasert vaksinering. Organisasjonen er tydelig på hvorfor farmasøytens rolle bør utvides.

– Farmasøyter er legemiddeleksperter, leverandører av førsteklasses helsetjenester og en integrert del av helseteamet. Å utvide deres rolle som vaksinatører vil øke farmasøytens bidrag til folkehelsen. Jeg oppfordrer land som fremdeles ikke har apotekbasert vaksinasjon, til å samarbeide med FIP for å utvikle en strategi som kan føre til endringene som er nødvendige for helse for alle, sier Dr. Catherine Duggan, administrerende direktør i FIP.

– Regulatoriske hindringer må overvinnes
Undersøkelsen viser også at rundt 90 % av medlemslandene sier at de er involvert i ulike aktiviteter for å få støtte til innføring av tjenesten. De mener at liten støtte fra myndigheter og andre helseprofesjoner er de viktigste årsakene til at ikke flere land tilbyr vaksinering på apotek.

– Rapporten viser at farmasøyters rolle innen vaksinasjon har styrket seg, men at det fortsatt er mye å hente. I land der farmasøyter har myndighet til å vaksinere, er det påvist økt tilgjengeligheten til vaksiner og vaksinedekning i befolkningen. Regulatoriske hindringer må overvinnes, og vi må ta opp viktige spørsmål som blant annet refusjon, sier Dr. Duggan.

16 land jobber nå med regulatoriske endringer for å kunne tilby vaksinering i apotek. Dersom de lykkes, vil snart over 50 land over hele verden kunne tilby vaksinering i apotek.


Om undersøkelsen:

  • 106 organisasjoner fra 99 land har deltatt i undersøkelsen.
  • Studien omfatter tilgjengelighet til vaksiner for 83 % av verdens befolkning i 2019.
  • Undersøkelsen ble gjennomført på fem språk (arabisk, engelsk, fransk, russisk og spansk).
  • Hele rapporten kan leses her.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring