Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

– Apotekansatte er en viktig ressurs i helsetjenesten

Politikerne er enige om at apotekbransjen har gjort mye riktig siden 2001. Men de ser at det kan legges bedre til rette for at apotekene får betalt for tjenestene de leverer og lette samarbeidet med kommunene.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
10. mars 2021

Det kom frem på dagens webinar i forbindelse med apoteklovens 20-års jubileum. Webinaret ble avholdt i koronavennlige lokaler på Hotel Bristol, men hadde over 150 seere. 

– Det har skjedd veldig mye positiv de siste 20 årene, ikke minst for meg som kunde. Apotek er lett tilgjengelige, og du kommer inn på en arbeidsplass der du møter en del av helsetjenesten som har veldig høy kompetanse. Den håper jeg vi kan bidra til å videreutvikle, sa Geir Jørgen Bekkevold.

Bekkevold, som er leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, nevner at det nå er mulig å få satt influensavaksine i apotek og at det gjør det lettere for han som kunde. Han trekker spesielt frem kompetansen som finnes i apotekene er nyttig og at denne må sikres.

– Det viktigste i tiden fremover blir å sikre at vi har høy kvalitet på de som jobber der, fordi de er en utrolig viktig ressurs i helsetjenesten, sa han.

Må anerkjenne apotekenes rolle
– Apotekene er en naturlig del av helsetjenesten. Vi politikere må anerkjenne at apotekene er en lenke i helsekjeden. Uten dem er det en «missing link», sa Bekkevold.

Krf-politikeren trakk også frem feil legemiddelbruk. Han mente det var et tankekors at kommunene ikke benytter farmasøytens kompetanse bedre når det gjelder de eldre, særlig på sykehjemmene.

Det var administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund enig i. Han trakk også frem utfordringene apotekene opplever overfor kommunene.

– Det er krevende opp mot kommunehelsetjenesten. Det er jo ikke lett for kommunene, de små vet ikke hvordan de skal ta i bruk andre ressurser. Kanskje politikerne kan gjøre det lettere å ta i bruk apotekene? En mulighet er for eksempel å lage en oppskrift for kommunene, sa Lund.

Apotekene må få betalt for tjenestene
– En av tre bruker legemidlene sine feil, og farmasøytene har kunnskap til å hjelpe pasientene med riktig legemiddelbruk, sa Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Når det gjelder samarbeid med kommunen var Stensland tydelig på at apotek kan bistå, slik at kommunene oppfyller stortingsvedtaket om krav om legemiddelgjennomganger ved sykehjem.

– Noen kommuner har avtaler med apotekene om andre tjenester. Legemiddelgjennomgang er et område der apotekene kan bidra mer. Her kan også apotekene sjekke opp om kommunen faktisk lykkes med legemiddelgjennomganger for eldre, sa Stensland.

Stensland er svært opptatt av hvordan fagfolk i apotek kan brukes bedre til riktig legemiddelbruk, og er tydelig på at det da må gjøres noe med avansemodellen.

– Apotekene må få betalt for tjenestene sine, hvis ikke får vi bare nettapotek, sa Stensland, som også mente at det bør jobbes med en ny legemiddelmelding i neste Stortingsperiode.

Her var de to andre politikerne enig. Det er seks år siden forrige legemiddelmelding ble lagt frem.

Politiske grep fra opposisjonen
– Jeg er veldig glad for at apotekene har utdannet vaksinatører. De kommer til å bli en kjempeviktig ressurs i årene som kommer. Apotekene kunne vært et viktig verktøy for å gjennomgå medisiner, for å avlaste fastlegen, sa Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

For å ta i bruk de ressursene som apotekvaksinatørene er, har de tatt grep fra Stortinget.  

– Vi har stilt flere spørsmål til statsråd Høie om bruk av apotekfarmasøyter i massevaksinering mot for eksempel covid-19. Da legger man politisk «trøkk» på det, sa Liadal.

Opposisjonspolitikeren trakk også frem at tiden er moden for en ny legemiddelmelding og om apotekene kan avlaste fastlegen og gjøre gjennomganger av pasientenes medisiner.

–Det er tid for å ta en ny gjennomgang, for eksempel av digitale tjenester. Og farmasøyter kan få en større rolle med legemiddelgjennomganger, sa hun.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring