Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekbransjen etterlyser modell for prisjustering

Flere private helseaktører med offentlig finansiering får automatisk justert takstene sine årlig. Andre forhandler med staten om takstendringer. For apotekene finnes det imidlertid ingen mekanismer som sikrer at satsene øker i takt med lønns- og prisutviklingen.


Jostein Soldal
14. april 2023

– Det er nødvendig å få på plass et rammeverk for hvordan apotekenes betaling skal justeres med basis i lønns- og prisutvikling, mener Thor-Arne Englund.

Vis Skjul bildetekst

Som ledd i innspillene til Apoteklovutvalget, laget Oslo Economics en oppsummering av beregning og regulering av priser for private helseaktører som mottar offentlig finansiering. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Apotekforeningen

– Notatet viser at det er variasjoner i hvilke muligheter andre private helseaktører har for å påvirke utviklingen i takster og betaling fra det offentlige. Felles for alle andre enn apotek, er imidlertid at takstene oppjusteres jevnlig. At apotekene ikke har fått prisjustert betalingen for håndtering og rådgivning om reseptlegemidler, har kostet aktørene flere hundre millioner kroner over de siste årene, forteller Thor-Arne Englund, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Les Oslo Ecomomics notat

Notatet fra Oslo Economics viser at for fastleger, avtalespesialister, fysioterapeuter og psykologer med driftsavtale gjennomføres det årlige takst-forhandlinger. Rammekravet i forhandlingene skal sikre kostnadsdekning og inntektsøkning. Kravet til kostnadsdekning beregnes gjennom en kostnadsmodell hvor de største utgiftspostene tilegnes en indeks.

For privat laboratorie- og røntgenvirksomhet og tannhelsetjeneste er det ingen forhandling og rammen fastsettes ensidig av staten. Takstene justeres imidlertid som regel årlig i henhold til Stortingets budsjettvedtak.

– Apotekene finansieres i stor grad av en egen avanse på reseptlegemidler, som ensidig fastsettes av staten. Denne avansen er ikke justert siden dagens modell ble innført i 2018. For å sikre apotekene akseptable økonomiske rammebetingelser, er det nødvendig å få på plass et rammeverk for hvordan apotekenes betaling skal justeres med basis i lønns- og prisutvikling i samfunnet, mener Englund. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring