Gå til innholdet
Helsepolitikk

Apotekene vil prioriterer risikogruppene

Apotekene vil forholde seg lojalt til den midlertidige forskriften om influensavaksinering, men er overrasket over at myndighetene ikke har gått i dialog med bransjen tidligere for å finne langt bedre måter å løse dette på.


Jostein Soldal
21. september 2020

– Hele poenget med å gi farmasøytene rekvireringsrett var å gjøre det enklere å få tatt vaksinen, sier Per T. Lund. (bildet er fra et tidligere år)

– Hele poenget med å gi farmasøytene rekvireringsrett var å gjøre det enklere å få tatt vaksinen, sier Per T. Lund. (bildet er fra et tidligere år)

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

I dag ble det fastsatt en forskrift som fastslår at apotekene kun skal utlevere sesonginfluensavaksine til målgrupper og risikogrupper fastsatt av Folkehelseinstituttet frem til og med 1. desember. 

– Vi har forståelse for at myndighetene i første omgang vil prioritere personer i risikogruppene, sier adm. direktør Per T. Lund.

Han er likevel kritisk til at det ikke blir mulig for personer i risikogruppene å få vaksinen til den samme sterkt subsidierte prisen i apotek som hos fastlegene.

– Hele poenget med å gi farmasøytene rekvireringsrett var å gjøre det enklere å få tatt vaksinen. Nå snus dette på hodet, og 1,6 millioner utsatte pasienter henvises til å oppsøke fastlegekontorene. Det blir veldig mange fastlegebesøk per dag i en allerede presset helsetjeneste, mener Lund.

Apotekbransjen er også kritiske til den prosessen som har vært frem til det ble fastsatt en ny forskrift. Her har staten holdt kortene tett til brystet, og apotekene har ikke vært involvert. Apotekansatte har i flere uker forberedt seg på å rekvirere og administrere vaksiner. Det er vanskelig å forstå hva staten har ønsket å oppnå ved å ha en så lukket prosess, med så korte frister.

– Apotekene er fortsatt klare til å bidra med å vaksinere risikogruppene, og vil ta godt imot dem som velger apoteket. Så regner vi fortsatt med at mange av dem som ikke er i risikogrupper ønsker å ta vaksinen i desember. Da håper vi at det fortsatt også er vaksiner igjen i apotekene, avslutter Lund. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring