Gå til innholdet
Helsepolitikk

Apotekeren har ansvaret ved influensavaksinering i apotek

Flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek, fordi legene mener de har et ansvar for vaksineringen i som skjer i apotek. – Dette er en misforståelse. Apotekeren er ansvarlig for helsehjelp som ytes i apoteket, slår Per T. Lund i Apotekforeningen fast.


Jostein Soldal
18. november 2019

– Apotekeren er ansvarlig for all helsehjelp som ytes i apotek, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

– Apotekeren er ansvarlig for all helsehjelp som ytes i apotek, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

– Ansvarsforholdene i gjeldende regelverk er uklare. Derfor er det forståelig om leger inntil videre er tilbakeholdne med å skrive ut resept på vaksiner som settes i apotek, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin til Dagens Medisin.

– Apotekeren er ansvarlig for all helsehjelp som ytes i apotek, og det er ikke forskjell mellom å ekspedere en resept eller å sette en vaksine. Når vaksinen settes i apotek, er det apotekeren som har ansvaret, sier Per T. Lund til apotek.no.

Enda klarere ansvar med farmasøytrekvirering
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er en av flere politikere som har tatt til orde for farmasøytrekvirering av influensavaksine. Da er det behov for å gjøre endringer i regelverket.

– Stortinget ba om en løsning på dette i behandlingen av statsbudsjettet i fjor, og denne saken ligger nå på statsråd Sylvi Listhaugs bord. Jeg forventer at det kommer på plass en ordning som enten innebærer rekvireringsrett for farmasøyter eller en annen ordning som gjør at pasientene ikke trenger å gå på legekontoret for å få resept på vaksinen, sier Stensland til Dagens Medisin.

Apotekforeningen sendte forrige uke brev til statsråd Sylvi Listhaug, der det ble minnet om hva Stortingets helse- og omsorgskomité ba om i fjor. «Apotekene i Norge håper og forventer at regjeringen vil prioritere arbeidet med å få på plass rettslige rammer for farmasøytrekvirering av influensavaksine før neste influensasesong høsten 2020», skriver foreningen i brevet.


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring