Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Departementet vil videreføre covid-vaksinering i apotek

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at farmasøyter skal få permanent rett til å rekvirere vaksiner innenfor vaksinasjonsprogram. – Et godt forslag som kan bidra til bedre vaksinasjonsdekning, mener Apotekforeningen.


Jostein Soldal
13. mai 2024

Apotekforeningen støtter forslaget om å gjøre farmasøyters rekvireringsrett permanent.

Vis Skjul bildetekst

Departementets forslag om å gjøre farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett for visse vaksiner permanent, er et skritt i riktig retning for å bedre vaksinasjonsdekningen og forebygge sykdom, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

– Vi støtter forslaget om å gjøre farmasøyters rekvireringsrett permanent. Vår vurdering er at farmasøyters rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 bør gjelde både i og utenfor vaksinasjonsprogrammet, ikke kun innenfor programmet, slik departementet foreslår, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Alle apotekfarmasøyter må få rekvirere

Departementet mener fortsatt at farmasøyter som har eierinteresser i apotek ikke skal kunne rekvirere vaksiner.

– Vi mener at også farmasøyter som eier apotek må gis rekvireringsrett for covid-19-vaksiner, og også influensavaksinene, på lik linje med andre apotekfarmasøyter. Vi kan ikke se noen reelle uheldige konsekvenser av å tillate farmasøyter med apotekeierskap å bidra i vaksinasjonsarbeidet, sier Andresen.

Apotekforeningen foreslår videre at det etableres nasjonale vaksinasjonstakster som gjelder uavhengig av hvilket helsepersonell som setter vaksinene. Takstene må gjelde for vaksiner i program når kommunen har finansieringsansvaret.

Ønsker oppgjørsløsningen via Helfo

Apotekforeningen anbefaler at oppgjørsløsningen for vaksinasjon, som ble etablert under pandemien, reetableres slik at den kan brukes av apotek og andre som samarbeider med kommunene om programvaksinering.

En slik løsning fungerte godt under pandemien, og vil gjøre det vesentlig enklere for kommuner å få bistand fra apotekene, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring