Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Et urimelig spleiselag for e-resept

Torsdag deltok Apotekforeningen på Stortingets høring om den nye e-helseloven. Foreningen mener loven legger opp til en urimelig forskjellsbehandling når det gjelder betaling for e-resept.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
9. oktober 2020

– Det er svært urimelig at private aktører skal betale for myndighetspålagte løsninger, sa Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen under torsdagens høring om ny e-helselov..

– Det er svært urimelig at private aktører skal betale for myndighetspålagte løsninger, sa Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen under torsdagens høring om ny e-helselov.

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv

Vis Skjul bildetekst

Legemiddelhåndtering er en svært viktig del av pasientbehandlingen og et satsingsområde for digitalisering. Apotekforeningen støtter e-helselovens formål om å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren.

– Apotekbransjen ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet med å forbedre legemiddelhåndteringen, pasientsikkerheten og tilgjengeligheten til helsetjenester. En forutsetning er imidlertid at bransjen sikres bærekraftige rammebetingelser, sier Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

Bryter prinsippet om likebehandling
I den nye e-helseloven foreslås det blant annet at apotek og bandasjister må betale for drift og forvaltning av e-reseptløsningen. Denne betalingen knyttes til nytten brukerne av løsningen har. Apotekforeningen er enig i at apotekbransjen har hatt nytte av e-resept, men at finansiering av tjenesten må være rettferdig.

– Det er svært urimelig at private aktører skal betale for myndighetspålagte løsninger. Ingen leger eller andre private aktører som bruker e-reseptløsningen er foreslått å skulle ta direkte kostnader. Apotek og bandasjister er de eneste private aktørene som myndighetene nå foreslår skal betale selv, sier Härter.

– Det bryter med prinsippet om likebehandling av aktører som skal bruke myndighetspålagte løsninger, fortsetter hun.

Apotekene har allerede tatt sin del
Apotek har allerede hatt store utgifter til e-resept, uten at dette er kompensert av staten.

–  Da e-resept ble innført i 2012 bidro apotekene sterkt til en vellykket nasjonal utrulling. Apotekene har allerede betalt for å utvikle og drifte egne systemer for å kunne bruke e-resept, sier Härter.

Dersom apotekene pålegges å betale for e-reseptløsningen, må de bli kompensert gjennom en tilsvarende økning i apotekenes regulerte maksimalavanse på reseptbelagte legemidler.

– Apotek har ikke mulighet til å dekke opp for økte kostnader ved å sette opp prisen på legemidler. Dette skyldes at reseptpliktige legemidler er pris- og avanseregulert av staten, sier Härter.

Legene trenger ikke betale for bruk
I den nye e-helseloven foreslås det at apotek skal være med å betale for hele e-reseptløsningen, også drift og forvaltning av forskrivningsmodulen til legene.  

– Da e-resept ble utviklet, tok Staten kostnadene knyttet til utvikling, drift og forvaltning av funksjonalitet som leger trenger for å bruke e-reseptløsningen, sier Härter.

Privatpraktiserende leger bruker i dag e-reseptløsningen uten at det er foreslått at disse skal betale direkte for bruken.

Se hele høringsinnspillet fra Apotekforeningen via Stortingets videoarkiv her (ca. 19 minutter ut i klippet)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring