Gå til innholdet
Helsepolitikk

Forsinket influensavaksine skal gi bedre beskyttelse

Folkehelseinstituttet har bestilt inn rekordmange doser til årets influensasesong. De er positive til at apotek nå tilbyr å sette influensavaksinen. Vaksinen består i år av fire ulike virus.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
17. oktober 2019

I fjor tok rekordmange influensavaksine. Nærmere 860 000 doser influensavaksine ble distribuert sist vinter. I år har Folkehelseinstituttet bestilt 200 000 doser ekstra. Det er rekord.

- Antall influensavaksinedoser som leveres ut fra Folkehelseinstituttet har økt kraftig, særlig de siste årene, sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, da hun la frem tallene tirsdag morgen.   

- I befolkningen generelt var vaksinasjonsdekningen forrige sesong på 29 prosent. Blant risikogruppene var vaksinasjonsdekningen på 39 prosent. Det er en veldig stor forbedring i alle gruppene fra 2015 til 2019, men vi håper at den øker ytterligere i årets sesong, fortsatte Stoltenberg. 

Målet til helsemyndighetene er at 75 prosent av risikogruppen vaksinerer seg mot sesonginfluensa.

Årets vaksine består av fire virus
-
Influensa er ikke bare ett virus, men flere, og de kan være i omløp samtidig. Årets vaksine er spesiell fordi den inneholder fire komponenter, det vanlige er kun tre. Så i år blir det en bredere beskyttelse, sa Karoline Bragstad, fungerende avdelingsleder i Folkehelseinstituttets influensaavdeling.

Influensavirusene endrer seg hele tiden, så selv om man tok vaksinen i fjor vil ikke den beskytte mot årets influensa. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år.

- Årets vaksine har vært forsinket med 2-3 uker fordi Verdens helseorganisasjon brukte mer tid på å bestemme hvilke virus som skulle inkluderes i vaksinen, sa Bragstad.

Positive til andre tilbydere
Avdelingslederen forteller at Norge har vært dårligst i klassen, og sammenlignet med andre europeiske land har Norge ligget nederst - på samme nivå som Italia. Derfor setter Folkehelseinstituttet i gang flere tiltak for å styrke vaksinasjonsdekningen i befolkningen hver sesong. I år er fokuset på kommunehelsetjenesten og barn og unge.

På spørsmål om hvordan Folkehelseinstituttet stiller seg til at andre aktører enn fastleger og helsestasjoner, som for eksempel apotek, tilbyr influensavaksine, svarer Bragstad:

- Vi synes det er fint. Vi tror det øker tilgjengeligheten for influensavaksinasjon. Spesielt for de som synes vaksinering er vanskelig å få til i hverdagen eller ikke får det til av andre årsaker, mener Bragstad, som er tydelig på at de som skal tilby vaksineringen må oppfylle visse vilkår.   

-  Vaksinasjonen må skje under forskriftsmessige forhold og trygge rammer, slik som på apotek, sier Bragstad.

Økt fokus på helsepersonell
Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet mener at helsepersonellet bør vaksinere seg av tre grunner: hensyn til pasientene, sikre beredskapen i helsetjenesten og beskytte venner og familie.

- Det er svært positivt at andelen helsepersonell som har vaksinert seg har steget fra 28 til 34 prosent. Særlig spesialisthelsetjenesten har vært flinke til å oppfordre helsepersonell til å vaksinere seg, sa Guldvog.

Helsedirektøren hadde en klar oppfordring til kommunene, og mente at helsepersonell i kommunen må bli flinkere til å vaksinere seg, fordi de er oftere i kontakt med pasienter.

- Vi ønsker å unngå at pasienter smittes av helsepersonell. Helsepersonell kan være bærere av influensa uten selv å ha symptomer, avsluttet Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog hadde en klar oppfordring til kommunene, og mente at helsepersonell i kommunen må bli flinkere til å vaksinere seg, fordi de er oftere i kontakt med pasienter.

Vendil Åse


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring