Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Legemiddelmangel skaper utrygghet i befolkningen

– Legemiddelmangel er en bekymring som vi deler. Utfordringene er komplekse og vi må jobbe sammen, sa lederen av Helse- og omsorgskomiteen på frokostmøte om legemiddelmangel 7. mai.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
10. mai 2019

Årsakene til legemiddelmangel i Norge er mange, sa Geir Jørgen Bekkevold, og nevnte blant annet produksjonsproblemer og markedsendringer. Heldigvis løses ofte mange av situasjonene, sa lederen av Helsekomiteen.

Årsakene til legemiddelmangel i Norge er mange, sa Geir Jørgen Bekkevold, og nevnte blant annet produksjonsproblemer og markedsendringer. Heldigvis løses ofte mange av situasjonene, sa lederen av Helsekomiteen. (Foto: Eva Cecilie Skreiberg)

Vis Skjul bildetekst

Årsakene til legemiddelmangel i Norge er mange, sa Geir Jørgen Bekkevold, og nevnte blant annet produksjonsproblemer og markedsendringer. Heldigvis løses ofte mange av situasjonene, sa lederen av Helsekomiteen.

– I 70 prosent av tilfellene finner man en god løsning.  Dersom man ikke kan løse det med et alternativt produkt, kan man benytte utenlandske pakninger, sa Bekkevold.

Klar ønskeliste fra apotekene
– For å unngå hamstring prøver vi å fordele legemidler, sa Hanne Andresen, farmasøyt og apoteker ved Maura apotek.

Hun fortalte at de prøver å ligge i forkant ved legemiddelmangel.

– Vi sjekker og prøver å øke beholdningen på alternative medisiner, og sjekker lagrene til andre grossister. For de fleste pasientene klarer vi å finne løsninger, men det krever mye, sa Andresen.

Les også: Apotekene gjør alt de kan 

En ekstra utfordring for apotekene er at forventet leveringstid ofte varierer.

– Vi må ha presis informasjon. Det er mye bedre at leverandører sier at det tar to uker ekstra, enn at vi må si til kunden at leveringen er forsinket og de må vente ytterligere to uker, sa Andresen.

Andresen la frem en tydelig ønskeliste til aktørene for å redusere konsekvensene. Et av disse var å få elektronisk tilgang til lagerbeholdningene hos alle grossistene. Å skaffe medisin er ikke noe vi skal konkurrere om. I tillegg er det veldig arbeidskrevende å spørre grossisten flere ganger om de har andre legemidler dersom de er tomme for det ene legemiddelet, sa hun. 

Avhengig av innspill
Bekkevold kunne fortelle at helsekomiteen nå jobber med et representantforslag om legemiddelmangel fra Arbeiderpartiet. Det har vært avholdt en høring der blant annet Apotekforeningen og andre aktører har gitt innspill. Bekkevold er tydelig på at de er helt avhengig av innspill.

– Vi lytter til innspillene som har kommet og tar det med oss inn i vårt videre arbeid. Jeg håper at vi kan jobbe sammen både politikere, fagfolk og næring for å sikre beredskapen på en bedre måte, sa han.

Han nevnte blant annet grossistlagre og mente at Helsemyndighetene kan stille krav til større lagre hos grossistene i anbudskonkurranser, altså flere legemidler og flere av enkelte legemidler.

– Men økt lagerhold kan ikke løse problemene med legemiddelmangel, sa Bekkevold.

Lederen av helsekomiteen hadde klare forventninger til Helsedirektoratets rapport som kommer i juni.

– Ikke kom med grundige beskrivelsen av dagens situasjon, kom med tiltakene. Det vil være et nyttig verktøy for oss politikere på veien videre, sa Bekkevold.


Representantforslag fra Arbeiderpartiet om legemiddelmangel

  1. Stortinget ber regjeringen innføre utvidet bruk av beredskapslagre for å unngå kritisk legemiddelmangel i Norge.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk for tidlig varsling for legemiddelindustrien slik at de får bedre tid til å finne alternative løsninger før mangelsituasjonen blir alvorlig.
  3. Stortinget ber regjeringen utvikle bedre analyseverktøy som kan gi detaljert oversikt over legemiddelmangelen.
  4. Stortinget ber regjeringen samarbeide med nordiske og europeiske myndigheter for å sikre en stabil legemiddelforsyning.
  5. Stortinget ber regjeringen gjennom sin styringsdialog med helseforetakene sikre kapasitet ved sykehusenes egenproduksjon av livsviktige legemidler ved alvorlig legemiddelmangel
  6. Stortinget ber regjeringen legge til rette for offentlig anbud for legemidler der man kan inngå avtaler med mer enn en tilbyder, der man finner det formålstjenlig med tanke på å redusere sårbarheten knyttet til leveringstrygghet.
  7. Stortinget ber regjeringen årlig redegjøre for legemiddelberedskapen i landet. 
 

– Vi må ha presis informasjon. Det er mye bedre at leverandører sier at det tar to uker ekstra, enn at vi må si til kunden at leveringen er forsinket og de må vente ytterligere to uker, sa Hanne Andresen, apoteker ved Ditt apotek Maura.

Eva Cecilie Skreiberg

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring