Gå til innholdet
Helsepolitikk

Medisinstart: – Handler om livskvaliteten til mennesker

Medisinstart er temaet i den nyeste Helsepodden, landsforeningen LHLs egen podkast om helse for pasienter, pårørende og helsepersonell.


Vendil Åse
5. april 2019

Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus er et av apotekene i Norge som har hatt flest Medisinsamtaler. Sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem (t.v) snakker om Medisinstart i LHLs podkast.

Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus er et av apotekene i Norge som har hatt flest Medisinsamtaler. Sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem (t.v) snakker om Medisinstart i LHLs podkast.

Sykehusapoteket Lørenskog

Vis Skjul bildetekst

– Dette her handler om livskvaliteten til mennesker. Enkelt og greit, sier hjertepasient Lene Nygård når hun oppsummerer hva Medisinstart er i LHLs podkast om Medisinstart.

– For lite oppmerksomhet rundt riktig bruk
Pasient Lene Nygård, sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem og spesialrådgiver Helge Istad i LHL diskuterer den nye tjenesten Medisinstart.

– Medisinstart er et tilbud for at pasienter skal bruke medisinene riktig. Vi leger er ofte for lite oppmerksomme rundt riktig bruk av medisinene. Vi vet fra noen undersøkelser, som blant annet er gjort i Trondheim, at opptil 30 prosent av pasienter ikke bruker medisinene riktig, sier Helge Istad i LHL i podkasten.

Alle apotek i Norge skal kunne tilby denne tjenesten. Farmasøytene blir opplært til å kunne gi en slik tjeneste.

– Det er et tilbud om to samtaler på 15 minutter som kan tilbys til alle pasienter som får nye hjertemedisiner. Det er snakk om blodfortynnende, blodtrykksenkende og kolesterolsenkende medisiner, sier sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem ved Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus.

Hun forteller at pasientene som har hatt Medisinstart med på Sykehusapoteket vanligvis er mellom 50 og 80 år.

– De stifter bekjentskap med disse hjertemedisinene for første gang, men for livsvarig bruk. Så det å få en samtale om de nye medisinene helt tidlig, tror jeg er med på å støtte opp om gode vaner og minimere bekymringer og støtte opp om bedre etterlevelse, sier Cuevas-Østrem i podkasten.

Helge Istad håper fastlegeorganisasjonene er aktive til å gjøre dette tilbudet kjent for pasienter som kan ha nytte av Medisinstart.

– Sykehuslegene er positive til å samarbeide om Medisinstart. Vi har her på LHL sykehuset godt samarbeid med apoteket. Dette er vi helt overbevist om at kommer til å komme for fullt, sier han.

Viktig å gjenta informasjonen
Helge Istad i LHL mener det er viktig å gjenta informasjon og legge forholdene til rette for at pasientene kan få svar på spørsmål. Medisinstart er et tillegg til den informasjonen legene gir.

– Vi vet at fastlegene ofte har dårlig tid. Jeg har aldri fått bebreidelser for å forklare noe for grundig. Særlig gjelder dette hjertesykdom. Vi vet hvor viktig hjertet er. Det kan gi dødsangst og mange andre belastninger. Det å ha mulighet for å gjenta spørsmål og utdype spørsmål er kjempe viktig, sier han.

– Mitt fokus i Medisinstart er pasientens bekymring. Min kunnskap er der for dem. Jeg tilrettelegger og gir den informasjonen jeg tror de vil ha, sier sykehusfarmasøyten.

– Jeg synes dette burde utvides også til å gjelde de som har gått på medisin lenge. Det er mange ting de fortsatt lurer på, sier Istad  i podkasten.

– Ja, jeg har opplevd at jeg har måttet si til pasienter at jeg ikke kan tilby dem denne tjenesten, sier Cuevas-Østrem.

Viktig med lavterskeltilbud
Hjertepasient Lene Nygård synes det er viktig å ha flere enn fastlegen eller hjertespesialisten å spørre om ting hun lurer på. Det er litt lettere å stikke innom et apotek.

– Noen ganger er de samtalene med spesialister litt sånn at de snakker over hode på deg. Og det er ikke sikkert du skjønner det når du er oppegående og frisk en gang. Men når du i tillegg er sårbar, syk og kanskje i sjokk, så får du ikke med deg dette her. Så jeg tenker repetisjon - repetisjon - repetisjon. Det er veldig viktig, sier hun og legger til:

– Det er bra at tydelig og enkel informasjon kan ta over litt for Google. Når Google er så lett tilgjengelig, er det mye bedre å få det fra rett sted, så er det bedre, sier hun, og sikter til apoteket.

Ta i bruk dosett
Nygård har et godt råd til pasienter som skal starte på ny medisin: Ta i bruk dosett.

– Jeg stod der med en pose med medisiner første dagen etter at jeg kom hjem. Jeg har en mor som jobber i helsevesenet som hjalp meg og fikk orden på medisinene mine. Jeg hadde ikke klart det selv. Men for de som ikke har en mor som jobber i helsevesenet, så er jo Medisinstart perfekt. Men bare sånne små ting som dosett, få ryddet opp i medisinene og gjøre det enklere.

– Ja, og det med dosett gjør jo også at man ser om man har tatt den dosen den dagen, eller ikke, følger Cuevas-Østrem opp.

Om Helsepodden
Gjennom en lyttervennlig plattform ønsker landsforeningen LHL å gi pasienter, pårørende og helsepersonell en ny arena å tilegne seg etterlengtet informasjon og kunnskap. Målet er å produsere og skape god faglig informativ helseinformasjon som er tilgjengelig når brukerne/lytterne trenger det mest. Podkasten er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.
Hør mer her


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring