Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Myndighetene kompliserer koronavaksinering i apotek

30. juni avviklet myndighetene oppgjørsløsningen for koronavaksiner for private virksomheter med virkning fra 1. juli. – Dette kom brått på. Vi blir satt i en underlig situasjon, sier apoteker på Apotek 1 Brandbu.


Vendil Åse
3. juli 2023

– Vi har rekvireringsrett og kommunen ønsker at sine innbyggere vaksinerer seg hos oss, men fra den ene dagen til den andre har vi ikke noe sted å sende oppgjøret, sier apoteker Sissel Ludvigsen. (Foto apoteket)

Vis Skjul bildetekst

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet ikke å videreføre § 6d i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram etter 30. juni 2023. Bestemmelsen har regulert takst for vaksinasjon og vært en velfungerende oppgjørsløsning for private virksomheter som bistår kommunene i  vaksinasjonsarbeidet. 

– Vi har i lang tid ønsket en avklaring fra departementet om denne paragrafen ble videreført eller ikke. At vi får svar fra Helse- og omsorgsdepartementet klokken 13:00 dagen før ordningen opphører er rett og slett respektløst overfor apotekene som har bistått i det offentliges i koronavaksinering, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Stiller både apotek og kommune i en vanskelig situasjon over natta

Apotekforeningen har under hele pandemien gjort det klart at apotek ønsker å bidra i vaksinasjonsarbeidet, dersom kommunene ønsker dette. 

– Vi har vært tydelige på at tre forutsetninger må være oppfylt. Vi må ha rekvireringsrett, en nasjonal oppgjørsløsning og statlig fastsatte vaksinasjonstakster, sier Andresen. 

Nå har apotekene kun rekvireringsrett, men ikke lenger en oppgjørsløsning eller vaksinasjonstakster. Per dags dato foreligger det en rekke avtaler mellom apotek og kommuner om vaksinering mot covid-19.

– Disse avtalene er knyttet opp mot takstene og oppgjørsløsningen som nå er fjernet. Departementet stiller både apotek og kommune i en vanskelig situasjon over natta. Vi frykter at endringen vil ramme innbyggere som allerede har avtaler om å sette koronavaksine i apotek de neste ukene, sier hun.

Innbyggerne kan miste viktig vaksinasjonsaktør

Apotekforeningen mener også at grunnlaget for departementets beslutninger er mangelfullt utredet. Foreningen er sterkt kritisk til prosessen og saksbehandlingen fram til departementets beslutning.

–  Vi lurer på hva myndighetene egentlig mener. De forlenger rekvireringsretten for koronavaksiner og signaliserer gjennom det at apotek er ønsket som en samarbeidspartner. Samtidig avsluttes oppgjørsordningen som er grunnlaget for samarbeidet mellom kommune og apotek, sier Andresen.

Apotekforeningens erfaring er at kommunen som har benyttet seg av samarbeidet har vært svært fornøyd. Fagdirektøren er redd konsekvensen av denne beslutningen kan bli at samarbeidet mellom kommuner og apotek avsluttes.

– Vi er usikre på hvordan dette vil påvirke fremtidig samarbeid mellom kommuner og apotek om vaksinasjon. Nå opplever vi at våre intensjoner om å være en god og forutsigbar samarbeidspartner for kommunene endres som følge av det departementet nå har gjort, sier hun.

Apotekene i Gran - eneste vaksinasjonsaktør

I juni satt 116 apotek i 59 kommuner vaksine mot covid-19. Gran kommune har overlatt all koronavaksinering til kommunens to apotek.

– Dette kom brått på. Vi ble satt i en underlig situasjon. Vi har rekvireringsrett og kommunen ønsker at sine innbyggere vaksinerer seg hos oss, men fra den ene dagen til den andre har vi ikke noe sted å sende oppgjøret, sier apoteker Sissel Ludvigsen ved Apotek 1 Brandbu.

Apotek 1 Brandbu har ansvaret for kommunens lager av koronavaksiner, og fordeler det ut til det andre apoteket. Apotekene har også overtatt ansvaret for reisevaksiner i kommunen.

– De som bor her i kommunen er nå vant til at det er i apoteket de kan sette vaksiner. Jeg er usikker på hva som skjer i kommunen og alle er på sommerferie, sier hun.

Apotekforeningen ber nå departementet om snarest mulig videreføre § 6d i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, slik at takstene og oppgjørsløsningen som gjaldt fram til 30. juni videreføres.

– Vi har i dag skrevet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet om dette. Å videreføre disse tiltakene vil ikke innebære økte kostnader hverken for stat eller kommune, sier Hanne Andresen.

- Vi frykter at endringen vil ramme innbyggere som allerede har avtaler om å sette koronavaksine i apotek de neste ukene, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring