Gå til innholdet
Helsepolitikk

Pasienter vil ha mer menneskelig kontakt

Befolkningen og helsepersonell blir stadig mer positive til det digitale løftet i helsesektoren, men opplever samtidig økt, menneskelig avstand til behandlere.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
11. juni 2019

Hver tredje pasient og pårørende ønsker ikke mer digital kommunikasjon med helsevesenet ifølge årets e-helsebarometer.

Hver tredje pasient og pårørende ønsker ikke mer digital kommunikasjon med helsevesenet ifølge årets e-helsebarometer som er utført på oppdrag fra Dips ASA.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det viser Norsk e-helsebarometer, landets største meningsmåling om nordmenns holdninger til digitalisering av helsesektoren, som ble lagt frem 5. juni.

– De vi har spurt gir fortsatt uttrykk for noen bekymringer og negative erfaringer med det digitale løftet. Det er viktig at alle aktører som jobber innenfor e-helse tar disse inn over seg. Hele åtte av 10 foretrekker fortsatt at kontakt med helsepersonell skjer fysisk, ansikt til ansikt, så her har vi e-helseleverandører en stor jobb å gjøre med videreutvikling av det digitale brukergrensesnittet mot pasientene, sier administrerende direktør i Dips Kolbjørn Harr på nettsidene deres.

Blant helsepersonell svarer over halvparten (54 prosent) at økt satsing på digitale verktøy ikke frigjør tid til mer pasientkontakt. Hver tredje pasient og pårørende svarer at de ikke ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Blant de som ikke ønsker mer digital kommunikasjon, svarer 60 prosent at reduksjon av menneskelig kontakt er den viktigste årsaken.

Stor frykt for lekkasjer og misbruk
Andelen nordmenn som oppgir at innsynsmulighet i egen pasientjournal bidrar til økt trygghet og involvering for pasienten, har økt fra 28 prosent til 43 prosent fra 2017 til 2019. Likevel er nordmenns største bekymring at pasientinformasjon skal komme på avveie, og misbrukes av uvedkommende:

  • Seks av 10 oppgir personlig helseinformasjon på avveie som sin største bekymring, mens 54 prosent frykter at informasjonen kan misbrukes
  • To av tre behandlere deler pasientenes frykt for misbruk av personlige data og helseinformasjon på avveie.

– Denne frykten er forståelig, men etter vårt syn sterkt overdrevet. Kravene til sikkerhet for norske pasientsystemer er meget strenge, og informasjonssikkerheten er generelt veldig god. For meningmann er det nok vanskelig å forstå kompleksiteten i alle sikkerhetsnivåene og de risikodempende mekanismene som disse enorme systemene inneholder. Vi bør heller fokusere på fortgang i arbeidet for å sørge for at alt helsepersonell, i alle helseforetak, har riktig tilgang til nødvendig informasjon om pasienten, når de trenger det, sier Haarr på nettsidene til Dips.

Les mer om undersøkelsen her.


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring