Gå til innholdet
Helsepolitikk

Planlegger for storinnrykk av vaksinering i apotek

Alle håper på en covid-19-vaksine snarest mulig. Fra høsten åpnes det for at apotekfarmasøyter kan ekspedere influensavaksiner på egenhånd uten resept fra lege, og vaksinene kan settes i apoteket. Da ligger forholdene også til rette for å mobilisere flere tusen apotekansatte når covid-19-vaksinen kommer.


Jostein Soldal
11. mai 2020

Fra høsten åpnes det for at apotekfarmasøyter kan ekspedere influensavaksiner på egenhånd uten resept fra lege, og vaksinene kan settes i apoteket.

Fra høsten åpnes det for at apotekfarmasøyter kan ekspedere influensavaksiner på egenhånd uten resept fra lege, og vaksinene kan settes i apoteket.

Vis Skjul bildetekst

– Vi har i mange år pekt på at apotekene kan bidra til at langt flere vaksinerer seg mot influensa, slik myndighetene har som mål. Fra høsten er det klart for at kundene både kan få kjøpt og satt vaksinen direkte  apoteket. Dette kan være en kjemperessurs også når covid-19-vaksinen kommer, mener fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen 


Det var Stortingets helse- og omsorgskomite
som i fjor ba Helsedepartementet om å utrede hvordan nødvendige regelendringer kan gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020/-21. Helsedirektoratet har nå gjort sin utredning, og det er ventet at departementet innen kort tid sender forslag til forskriftsendringer på offentlig høring.  


Helsedirektoratet
s vurdering er at ordinering etter nasjonal prosedyre for vaksine er å foretrekke som løsning. Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av influensavaksine uavhengig av om virksomhet er offentlig helsetjeneste eller apotek. Regelverksendringene gjør det også enkelt å utvide ordningen om det blir behov for annen vaksinering som feks. mot Covid19  


Et godt forslag fra direktoratet
 

– For å øke andelen av befolkningen som vaksinerer seg i tråd med myndighetenes anbefaling, er det viktig at kundene kan få lettere tilgang til vaksinering gjennom apotek allerede fra høsten 2020. Helsedirektoratets forslag åpner for det, og vårt inntrykk er at Helse- og omsorgsdepartementet gjør det som er nødvendig for at det skal kunne realiseres. Ordinering etter nasjonal prosedyre ser ut til å være et fullgodt alternativ til rekvirering av vaksiner, sier Per Kristian Faksvåg. 


I forrige influensasesong vaksinerte apotekene 3
9 000 personer, men da måtte kundene først  resept på vaksinen fra en lege. Når vaksinen kan ordineres av en apotekfarmasøyt og kan settes i apoteket, mener Faksvåg terskelen for så ta influensavaksinen i apotek blir vesentlig lavere. Derfor venter han at vesentlig flere vil få satt vaksinen i apotek kommende sesong.  


Klar for covid-19-vaksinering
 

Når det engang kommer en vaksine mot covid-19 vil det være viktig at flest mulig innbyggere blir vaksinert raskest mulig. Det er imidlertid to utfordringer som må løses for å få til et slikt resultat: Å skaffe tilstrekkelig mange vaksinedoser, og å ha kapasitet til å sette vaksinene på flere millioner mennesker i løpet av et relativt kort tidsrom. Apotekene vil være en viktig del av denne kapasiteten.  


– Ved at farmasøyter kan ordinere influensavaksine etter nasjonal prosedyre høsten 2020, vil kompetansen, kapasiteten og systemene for vaksinering i apotek bli vesentlig styrket. Da kan flere tusen vaksinatører være klare i apotekene når 
en vaksine mot covid-19 blir tilgjengelig, mener Faksvåg.  

– For å øke andelen av befolkningen som vaksinerer seg i tråd med myndighetenes anbefaling, er det viktig at kundene kan få lettere tilgang til vaksinering gjennom apotek, sier Per Kristian Faksvåg.

Kubrix


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring