Gå til innholdet
Helsepolitikk

Regjeringen vil ha Medisinstart

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen gi 4 millioner kroner til et nytt pasienttilbud i apotekene. Med Medisinstart vil mange pasienter få en bedre start på behandlingen når de begynner med et nytt legemiddel.


Jostein Soldal
torsdag 12. oktober 2017

– Dette er veldig gledelig for både pasientene og apotek, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

«Oppstartsveiledning (Medisinstart red. anm) består av to oppfølgingssamtaler, mellom apotekfarmasøyt og pasienter, etter reseptekspedering. Det foreslås 4 mill. kroner til denne tjenesten i 2018 for pasienter som starter med et nytt legemiddel til behandling av enten høyt blodtrykk, behandling av høyt kolesterol eller blodfortynnende legemidler. Målet med tjenesten er å øke etterlevelse av behandlingen. (…) Det er lagt til grunn at oppstartsveiledning betales med 450 kroner per pasient», skriver regjeringen i forslaget til helsebudsjett for neste år.

– Ved å bevilge penger til Medisinstart viser regjeringen at den tar på alvor de utfordringene mange pasienter har med legemiddelbruken sin. Samtidig viser regjeringen at de vil satse på apotekene som en lavterskel helsetjeneste der folk er. Vi oppfatter dette som en veldig god start på å ta i bruk den kompetansen som finnes i apotekene. At vi kan komme i gang med å gi opp mot 10 000 pasienter dette tilbudet i 2018 er flott, mener Lund.

Det ser ut til at regjeringen mener at kun pasienter som er henvist fra lege, skal få tilbud om Medisinstart-tjenesten i apotek. Apotekforeningen mener dette er en uheldig begrensning.

– Om den enkelte pasient vil ha nytte av Medisinstart må kunne avklares i dialog med apotekfarmasøyten. Vi er redd for at mange pasienter som kan trenge veiledning ikke vil får det, hvis det forutsetter en henvisning fra legen. Men fastlegen bør selvsagt få en melding om at pasienten har fått tjenesten i apoteket, mener Lund.

Apotekbransjen er allerede i gang med å planlegge hvordan Medisinstart kan innføres, og er innstilt på å starte tilbudet så snart som mulig i 2018, når opplæring og alle praktiske sider er avklart.

Viderefører Inhalasjonsveiledning

Regjeringen foreslår også å videreføre bevilgningen på 5 millioner kroner til Inhalasjonsveiledning i apotek, et tilbud til pasienter som bruker inhalasjonsmedisin.

– Med Medisinstart og Inhalasjonsveiledning får store pasientgrupper gode veiledningstilbud i apotek som de tidligere ikke har hatt.

Legger om apotekavansen

I budsjettforslaget vil regjeringen også gjøre endringer i avansemodellen for apotek, som bestemmer hvor mye apoteket skal tjene på hver enkelt legemiddelpakning de selger.

– Vi mener dette er en klok omlegging. Apotekbransjen har i mange år ønsket en avanse som i mindre grad er knyttet til prisen på legemiddelet, og i større grad tar hensyn til den jobben apoteket faktisk gjør. Den nye modellen er et viktig skritt i denne retningen, sier Per T. Lund.

Forslaget innebærer å øke kronetillegget og redusere prosenttillegget, samt innføre et kjølevaretillegg.

Avanseomleggingen er først og fremst en strukturendring. Regjeringen har ikke lagt opp til at endringene skal endre apotekenes samlede inntekter på salg av reseptlegemidler.  

Les Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag her


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring