Gå til innholdet
Helsepolitikk

Smitteverntiltak og flere studenter, slik er den nye studiehverdagen

Farmasiutdanningen har fått ekstra studieplasser denne høsten, men på grunn av strenge smitteverntiltak kan ikke alle studentene være sammen samtidig.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
7. september 2020

En ny studiehverdag for farmasistudentene. Mye av undervisningen er digital, men studiestedene har delt studentene inn i grupper slik at de kan møtes fysisk. Her fra Universitetet i Bergen.

UiB

Vis Skjul bildetekst

Myndighetene fryktet at mange unge ville gå arbeidsledige og bevilget derfor penger til å opprette flere studieplasser. Totalt har farmasiutdanningen fått 43 ekstra studieplasser denne høsten, på grunn av koronaviruset.  

Tre uker ut i semesteret har både studenter og forelesere fått erfare hvordan smitteverntiltakene vil prege studiehverdagen fremover.

Tålmodige studenter
31 studenter møtte opp til første studiedag ved Universitetet i Bergen. Senter for farmasi fikk midler til fem nye plasser i år, og har i tillegg til dette tatt inn to ekstra studenter.

– Vi er veldig glade for de ekstra plassene. Vestlandet trenger farmasøyter, sier Reidun Kjome, leder ved senter for farmasi i Bergen.

Kjome underviser i første semester, og synes alltid at farmasistudentene er motiverte. I år har de i tillegg hatt noen utfordringer med organisering av undervisningen.

– Undervisningsrom, lab og lesesaler har fått avstandsmarkeringer, og mange plasser er stengt av. I noen auditorier kan vi kun benytte en fjerdedel av plassene, sier Kjome. 

I starten testet de ut en løsning der halve gruppen var til stedet fysisk, mens andre halvparten deltok digitalt.

– Nå ser det imidlertid ut til at vi kan gjennomføre de fleste aktivitetene som vanlig. Årets kull er en flott gjeng. De er engasjerte og hjelper hverandre, stiller spørsmål og er tålmodige med de utfordringene som smittevernsituasjonen har gitt oss, sier hun.

Fremskjøvet utvidelse
På Universitetet i Oslo tar de alltid høyde for at noen ikke møter til studiestart. Med ti ekstra studieplasser i år og noe frafall, er det nå akkurat 78 førsteårsstudenter. Utvidelsen av antall studieplasser kom ikke som et sjokk på UiO.

– Vi forventet en utvidelse i antall studieplasser i forbindelse med flytting til det nye Livsvitenskapsbygget i 2024. Utvidelsen som følge av koronakrisen innebar dermed at utvidelsen startet noe tidligere enn vi hadde sett for oss, sier Gro Smistad, utdanningsleder ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo.

Smistad forteller at plenumsundervisningen nå foregår digitalt, mens resten av undervisningen foregår i mindre grupper. Slik blandes studentene minst mulig. De sørger for tilstrekkelig avstand mellom studentene på labkurs og i gruppeundervisning, og har håndsprit tilgjengelig på alle undervisningsrom. De planlegger også noe økt bruk av muntlig eksamen og hjemmeeksamen.

– Jo flere studenter, jo større blir utfordringen med å ivareta smittevern i undervisningen, men det skal vi håndtere. Vi følger nøye med på retningslinjene og anbefalingene fra helsemyndighetene. Det er jo helsearbeidere vi utdanner, så dette tar vi i høyeste grad på alvor, sier Smistad.

Hun forteller at studentene var merkbart glade da de møttes fysisk på kollokviene for første gang.

– Det er tydelig at de savner å møte både faglærer og hverandre ansikt til ansikt, sier hun.

Digital formidling
OsloMet fikk tildelt 25 nye studieplasser. De har også delt inn studentene i mindre faste grupper for å ha tilstrekkelig med plass på kjemilaben. Slik sikrere de at studentene møter færre og de samme studentene, dersom det blir behov for smittesporing.

– Det er mer krevende å samle alle på grunn av korona-restriksjoner. Det er få auditorier som er store nok til at hele kullet kan samles. Derfor blir det mer digitale forelesninger. Vi tenker også å ha enkelte hybrid forelesninger der noen av studentene kan være til stede, mens andre følger undervisningen digitalt, sier Anne-Berit Walter, studieleder for farmasi på OsloMet.

Godt forberedt i nord
Nord universitet har ikke merket de største endringene med tre ekstra studieplasser, og faggruppeleder for Farmasi, Unn Siri Olsen, forteller at de var godt forberedt på oppstarten. 

– Vi hadde på forhånd booket større auditorier, lagt opp til en del digital undervisning og delt opp kullet i mindre grupper enn normalt for å ta hensyn til smittevern. Så i den forstand har vi vært greit forberedt på denne høsten, sier hun.

Faggruppelederen skryter av studentene og mener de har tilpasset seg de digitale endringene raskt.

– Studentene er flinke til å møte opp og er aktive i undervisningen. De håndterer digitaliseringen godt og tar hensyn til hverandre, sier hun.

Ekstra godt ivaretatt
Ved Universitetet i Tromsø har de ikke økt antall studieplasser, men beholdt de 50 plassene på bachelorstudiet og 35 plassene på masterstudiet.

– Vi har hatt en økning i antall søkere til masterstudiet i år. Det viser at mange er motiverte til å fortsette med farmasi, også etter bachelorstudiet, sier Guro Forsdahl, leder for institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø.

Forsdahl forteller at de følger alle smittevernstiltak som er anbefalt. En stor del av undervisningen er digital, og laboratorieundervisningen foregår i mindre grupper, men de nye studentene får ekstra oppfølging.

– De nye studentene blir tatt ekstra godt vare på, og vi har fysisk undervisning i mindre grupper der dette er mulig, avslutter hun.

– Årets kull er en flott gjeng. De er engasjerte og hjelper hverandre, stiller spørsmål og er tålmodige med de utfordringene som smittevernsituasjonen har gitt oss, sier leder for senter for farmasi i Bergen, Reidun Kjome.

UiB


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring