Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Statsbudsjettet: Apotekene blir ikke kompensert for kraftig utgiftsvekst

Statsbudsjettet tar ikke høyde for at apotekenes utgifter øker kraftig som følge av sterk prisvekst, høye lønnsøkninger og svakere krone.


Jostein Soldal
6. oktober 2023

– Nest år vil apotekene tape opp mot 100 millioner kroner på grunn av at kronetilleggene ikke prisjusteres, sier Thor-Arne Englund i Apotekforeningen.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

– Det er skuffende at staten i neste års budsjett ikke sørger for at også apotekene blir kompensert for de sterkt økende utgiftene. Helseministeren sørger for at blant annet sykehusene får dekket merutgiftene som følger av pris- og lønnsveksten, i tillegg til en aktivitetsøkning. Men hun ser bort fra at apotekene har tilsvarende behov for prisjustering av de statlig fastsatte inntektene, sier Thor-Arne Englund i Apotekforeningen.

Det er staten som fastsetter apotekenes inntekter på salg av reseptlegemidler gjennom den regulerte apotekavansen. Den består i hovedsak av faste kronebeløp, som nå har være uendret siden 2018.

Kan svekke apotektilbudet

– Bare i 2024 vil apotekene tape opp mot 100 millioner kroner på grunn av at kronetilleggene ikke prisjusteres. På sikt vil dette svekke apotektilbudet til befolkningen, og redusere apotekenes mulighet til å gi legemiddelrådgivning, mener Englund.

I helsebudsjettet for neste år, foreslås det heller ingen prisjustering av trinnprisene. Imidlertid foreslås det endringer i trinnprisordningen, som fastsetter prisene på de fleste byttbare legemidlene. Dette er tiltak som ytterligere svekker apotekøkonomien.

– Endringene vil føre til enda sterkere press på apotekenes økonomi. At ikke trinnprisene justeres i takt med kostnadsøkningene, kan påvirke leveringssikkerhet og forsterke problemet med legemiddelmangel, sier Thor-Arne Englund.

Viderefører veiledningstjenester i apotek

Inhalasjonsveiledning og oppstartsveiledning i apotek (Medisinstart) finansieres over statsbudsjettet. Bevilgningen til disse tjenestene foreslås videreført i 2024, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen varsler også at den vil komme tilbake til oppfølging av Stortingets vedtak om å styrke apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet, i forbindelse med arbeidet med et voksenvaksinasjonsprogram.

– På lik linje med et samlet Storting, venter vi utålmodig på at befolkningen skal få tilbud om et voksenvaksinasjonsprogram. Apotekene er klare til å sikre god og effektiv gjennomføring av et slikt program, sier Englund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring