Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Store gevinster av voksenvaksinasjon

Influensa, helvetesild, RS-virus og pneumokokksykdom koster samfunnet 1,1 milliarder kroner i helsetjenester bare i 2023, ifølge en fersk rapport fra Oslo Economics. Et voksenvaksinasjonsprogram vil gi store besparelser.


Jostein Soldal
18. oktober 2023

Forebygging, som med et voksenvaksinasjonsprogram, må prioriteres høyere, var panelet enige om.

LMI/Margit Selsjord

Vis Skjul bildetekst

I et scenario der kostnadene forbundet med disse sykdommene reduseres med 25 % innen 2030 på grunn av vaksinering, anslås reduksjonen i produksjonstap til 3,9 milliarder kroner. Samtidig kan man vinne 6 400 kvalitetsjusterte leveår, viser rapporten.  

Rapporten fra Oslo Economics er laget på oppdrag fra LMI og Apotekforeningen.  

Den ble presentert på et frokostmøte, foran en sal med klinikere, embetsverk, helsemyndigheter, pasienter, apotek og industri. På scenen sto blant andre Legeforeningens president Anne-Karin Rime, Apotekforeningens fagdirektør Hanne Andresen og generalsekretær i LHL Astma og Allergi, Helle Grøttum. 

De fire sykdommene medfører også nærmere 14 milliarder kroner i produksjonstap (fordi syke folk er hjemme fra jobb) og nærmere 33 milliarder kroner i helsetap, viser rapporten. At vi stadig blir flere eldre innebærer at disse sykdomskostnadene vil øke i årene fremover.  

- Vi har ikke regnet på hvor lønnsomt det er med voksenvaksinasjonsprogram, for vi vet ikke hvilke vaksiner som skal inngå, hvor gode de er, hvilke personer som skal tilbys vaksinene og hvorvidt de vil la seg vaksinere. Vi vet heller ikke hvem som skal betale for dette. Men vi har sett på hvilke gevinster samfunnet kunne oppnådd hvis vi styrket den forebyggende innsatsen gjennom et voksenvaksinasjonsprogram som inkluderer vaksiner mot disse fire sykdommene, sa Christoffer Bugge fra Oslo Economics, som presenterte rapporten.

Les LMIs omtale av seminaret.

Forebygging er viktig, men vanskelig

Et vaksinasjonsprogram for voksne vil i tillegg til en friskere befolkning, bidra til at flere kan stå i arbeid og bidra til samfunnets verdiskaping. Det vil redusere presset på helse- og omsorgstjenesten, redusere de økende forskjellene i befolkningens helsetilstand og redusere bruken av antibiotika. 

Et at hovedspørsmålene er hvordan et voksenvaksinasjonsprogram skal finansieres. Flere av innlederne mener forebyggende tiltak som vaksinasjon lider under at den som betaler ikke nødvendigvis er den samme instansen som får innsparingene.  

Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, mener man generelt må bli bedre på å prioritere forebygging i helse.  

- I Norge har vi antakelig vært for dårlige til å prioritere forebygging over mange år, fordi alt skal være billig og alt skal være lettvint. Betydningen av en del vaksiner – ikke alle – er enorm hvis vi får nok personer til å vaksinere seg, sa Rime. 

Hun mener enkel og gratis tilgang til vaksinasjon fremmer oppslutning, så finansiering er nødvendig. Og da friske midler, ikke flytting av allerede eksisterende budsjetter. Tydelig og tilgjengelige anbefaling om hvem som bør vaksineres, er viktig.  

God tilgjengelighet er nødvendig

Det var enighet om at det er viktig å ha ulike arenaer som tilbyr vaksinasjon. Det må være ulike tilbud, slik at den enkelte velger å ta vaksinene som blir anbefalt. Det er viktig å få ned barrierene, og gjøre det så enkelt som mulig.

Hanne Andresen fra Apotekforeningen slo i sitt innlegg fast at vaksinasjon i apotek gjøres på en trygg og god måte, med gode kvalitetssystemer i ryggen.

– Apotekene øker tilgjengeligheten. Vi kan brukes langt mer aktivt av helsemyndighetene for å nå ønskede målgrupper. Apotekene kan vaksinere innenfor de samme økonomiske rammene som andre helseaktører, hvis det tas i bruk profesjonsnøytrale takster, mener hun.

– Ja, takk, begge deler. En del kan gjøres på apotek. Skal man få mange til å vaksinere seg, er god tilgjengelighet viktig. Hvis folk oppfatter at det er lettere i apotek, så er det viktigste at vaksinene blir satt under trygge forhold, sa legepresidenten.

Også Grøttum fra LHL mener det er viktig med mulighet for vaksinering flere steder enn i dag.

– For mange pasienter, tror jeg terskelen er litt lavere for å gå i et apotek enn til legen. Drop-in på et apotek kan gjøre at flere tar vaksinen. Det er ikke et enten eller, men må være flere tilbud.  

Både legene, apotekene, vaksinasjonsklinikkene og kommunene kan bidra til selve vaksineringen. Da trenger de at myndighetene gir klare råd om hvem som bør ha hvilke vaksiner, og at dette kommuniseres klart og tydelig til innbyggerne.  

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring