Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Stort behov for bedre oppgavedeling

Helsepersonellkommisjonen mener at oppgavedeling mellom helseprofesjonene er helt nødvendig og må settes høyere på agendaen. – Vi deler denne oppfatningen. Apotekene er en del av helsetjenesten som kan bidra mer, sier Per T. Lund.


Jostein Soldal
2. februar 2023

Det bør vurderes hvilke oppgaver som kan overføres til annet autorisert helsepersonell, som farmasøyter, mener Helsepersonellkommisjonen. Her gis det inhalasjonsveiledning i et apotek.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

– Det er behov for en dynamisk tilnærming til kompetanse, sier kommisjonen.

Les Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

– Helsepersonell i apotek kan påta seg oppgaver i helsetjenesten som andre yrkesgrupper i dag utfører. Myndighetene må ta i bruk hele helsetjenesten, også apotekene, for å dekke det fremtidige behovet for helsepersonell, mener Per T. Lund, adm. direktør i Apotekforeningen.

Det bør vurderes hvilke oppgaver som kan overføres til annet autorisert helsepersonell som farmasøyter, mener kommisjonen. Det er Apotekforeningen helt enig i.

Apotek i helsetjenesten

­– Apotekfarmasøytene kan løse oppgaver i primærhelsetjenesten som i dag utføres av sykepleiere og leger. Ett eksempel er vaksinering av voksne. Et annet gjelder praktisk oppfølging av pasienters legemiddelbruk, som sikrer best mulig effekt av behandlingen.

Apotekforeningen mener Helsepersonellkommisjonen ikke har gått langt nok i å undersøke hvilke oppgaver apotekfarmasøyter, som finnes godt fordelt over hele landet, kan påta seg.

– Utredningen lider under at kommisjonen ikke har definert apotekene tydelig nok som en del av helsetjenesten. Apotekene er som fastlegene, private virksomheter, men utfører en rekke oppgaver på vegne av det offentlige. Det ligger et større potensiale i apotekene. Regjeringen må gå lenger i oppgavedelingen enn det kommisjonen legger opp til, sier Lund.

Feil legemiddelbruk koster dyrt

Kommisjonen peker også på feil bruk av legemidler fører til helsetjenester som ellers ikke ville vært nødvendige. Det er dokumentert at feil legemiddelbruk fører til et stort antall sykehusinnleggelser og unødvendig bruk av helsepersonells tid.

– Farmasøytene har en unik kompetanse som i større grad burde vært brukt for å unngå helseskader som følger av legemiddelbruk. Det bør være en lavthengende frukt å aktivere denne kompetansen, slik at færre trenger behandling på grunn av feil legemiddelbruk, mener Per T. Lund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring