Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Utvalg skal utrede apotekenes fremtid

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal utrede tre hovedområder: Apotekenes rammevilkår og rolle, samhandling og markeds- og konkurransesituasjonen.


Jostein Soldal
3. september 2021

Bilde av Oddbjørn Tysnes

Dette arbeidet vil legge føringer for hele bransjen langt inn i fremtiden, mener Oddbjørn Tysnes, som skal delta i utvalget.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

I mandat står det at utvalgets hovedoppgave er å «vurdere regelverk som knytter seg til apotekvirksomhet. Utredningen omfatter apotekvirksomhet generelt, men utvalget skal spesielt vurdere behovet for reguleringer som skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger». Utvalget skal vurdere og foreslå ny lovregulering for både apotek- og grossistvirksomheten. Det skal utrede hvordan framtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene blir ivaretatt.

Les pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Et vidt mandat

– Utvalget har fått et vidt mandat til å vurdere hele apoteksektoren. Det blir en stor oppgave for utvalget å gi balanserte vurderinger av alle de spørsmålene helseministeren ønsker å få belyst, mener adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han mener det er naturlig og nødvendig at dette utredningsarbeidet settes i gang nå, når det er 25 år siden forrige gang. Det har skjedd store endringer både i apotekbransjen selv, i rammevilkårene og ikke minst i teknologien, siden slutten av 1990-tallet. Dette taler for å vurdere regelverk og regulering på nytt.

– Utvalgets arbeid blir svært viktig for alle som er involvert i apoteksektoren, og for de mange millioner pasientene som er avhengig av apotekenes tjenester, mener Lund.

– Dagens apoteklov er fra 2001, og er moden for oppdatering. Utviklingen av ny teknologi gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ikke bare marked og konkurranse

Apotekforeningen er representert i utvalget med direktør for næringspolitikk, Oddbjørn Tysnes. Han ser frem til arbeidet med stor spenning.

­– Det er en stor oppgave utvalget har fått. Dette arbeidet vil legge føringer for hele bransjen langt inn i fremtiden. For oss blir det viktig å få frem hvilken rolle apotekene kan spille i helsetjenesten i fremtiden, men at dette forutsetter de riktige rammevilkårene, både økonomisk og regulatorisk. Det er mange muligheter for bedre utnyttelse av apotekene, ikke minst i lys av ny teknologi og nye samhandlingsformer, mener Tysnes.

Utvalgsmandatet legger stor vekt på markeds- og konkurransesituasjonen, og på et mulig behov for lov- og regelverksendringer, bl.a. i lys av den teknologiske utviklingen.

– Det kan virke som om helseministeren har vært mer opptatt av det legemiddelpolitiske målet om lavest mulig pris, og kanskje noe mindre opptatt av god kvalitet i legemiddelbehandlingen, når han utformet mandatet. Effektiv konkurranse er viktig, men det bør være minst like viktig å sikre god tilgang til og riktig bruk av legemidlene, mener Tysnes. Han håper utvalget vil legge like stor vekt på det siste som det første, når arbeidet kommer i gang.

Bredt sammensatt utvalg

Utvalget har 14 medlemmer, og skal ledes av jus-professor Tore Bråthen fra BI.

– Det er et bredt sammensatt utvalg med svært ulik kompetanse og forskjellige ståsteder. Det borger for at det vil komme mange og ulike perspektiver inn i utredningsarbeidet. Det blir veldig spennende å se hvilken vei dette arbeidet tar, og hvordan det vil prege fremtiden for apoteksektoren, avslutter Per T. Lund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring