Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

V: Vil styrke farmasiutdanningene

VALG 2021: – Farmasøytisk kompetanse er en viktig del av helse- og sosialfaget i Norge. Venstre vil styrke kvaliteten og relevansen i disse utdanningene, sier Carl-Erik Grimstad fra Venstre.


Jostein Soldal
23. august 2021

– Farmasøytisk kompetanse etterspørres på stadig nye områder i kommune- og spesialisthelsetjenesten, sier Carl-Erik Grimstad fra Venstre. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har stilt noen spørsmål til et knippe av landets fremste helsepolitikere. Frem mot stortingsvalget vil vi publisere de svarene vi får. Her svarer medlem i helse- og omsorgskomiteen for Venstre, Carl-Erik Grimstad.

Hvilken rolle bør farmasøytene i apotekene ha i arbeidet for å sikre befolkningen trygg og riktig legemiddelbehandling?
– Farmasøytisk kompetanse etterspørres på stadig nye områder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere vurdert at behovet for farmasøyter vil øke som en konsekvens av den teknologiske og faglige utviklingen i spesialisthelsetjenestene, og at det kan være behov for flere farmasøyter i kommunene for å bidra til riktig legemiddelbruk. Utviklingen går i retning av at mer avansert pasientbehandling i større grad foregår innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten, noe som er en ønsket utvikling. Dette krever økt kompetanse på legemiddelområdet. Venstre vil jobbe for at kommunene har nok farmasøyter til å dekke behovet til legemiddelbrukere og til å avlaste lokalt og kommunalt helsepersonell.

► I lys av de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, er det oppgaver du mener apotekene kan ta et større ansvar for i fremtiden?
– Farmasøytisk kompetanse er en viktig del av helse- og sosialfaget i Norge. Venstre vil styrke kvaliteten og relevansen i disse utdanningene. Akademisk frihet på universiteter og høyskoler er et prinsipp Venstre setter svært høyt. Venstre mener at utdanningene selv, helsetjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, bør få økt innflytelse på utviklingen av det faglige innholdet i utdanningene. De vet selv best hvilken kompetanse farmasøyter har, og hvordan utdanning og praksis bør legges opp for å sikre at farmasøyter blir utfordret faglig og får brukt sin kompetanse best mulig. Vi har ikke noen konkrete forslag til oppgaver som kan flyttes til apotekene, men er positive til at apotekene kan bistå i f.eks legemiddelgjennomganger. De har en unik kompetanse og kan forebygge feil i legemiddelbruk, noe som blant annet er utbredt blant eldre.

Hva synes du om at Oslo kommune bruker apotek for å øke kapasiteten til å vaksinere innbyggere mot covid-19?
­– Det er fint at apotekene har stilt opp for at vaksinasjonen av Oslo skulle gå raskere. Venstre er åpne for at apotekene kan få flere slike oppgaver dersom bransjen selv ønsker det, og det bidrar til effektiv og god helsehjelp til pasienter og legemiddelbrukere.

Høsten 2020 vaksinerte apotek 100 000 risikoutsatte innbyggere mot influensa. Hvilken rolle mener du apotekene bør ha i vaksinasjonsprogrammene fremover?
– Venstre er åpne for at apotekene kan få flere slike oppgaver dersom det bidrar til effektiv og god helsehjelp til pasienter og legemiddelbrukere. Skal farmasøyter avlaste helsetjenesten på andre måter enn i dag må de få nødvendig praksis og utdanning.

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring