Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Vil ha master i farmasi ved OsloMet

Stor interesse for master i farmasi blant studentene ved OsloMet gjør at de nå vurderer påbygging av farmasiutdanningen.


Anders Dahl
4. mai 2020

Anne Berit Walter vil ha master i farmasi ved OsloMet.

Anne Berit Walter vil ha master i farmasi ved OsloMet.

Vis Skjul bildetekst

- Det startet med at vi sendte ut et spørreskjema til alle studentene som går siste året av bachelor-studiet i farmasi. Over 90 % av de som svarte på undersøkelsen sa at de ønsket å ta en master. Om OsloMet kunne tilbudt en masterutdanning ville 80 % av studentene hatt OsloMet som førstevalg. I tillegg vet vi vet at mange i arbeidslivet kunne tenke seg å ta en 2-årig master hos oss om det hadde vært en mulighet for det, sier Anne Berit Walter, Studieleder ved OsloMet.

Walter forteller videre at å etablere en masterutdanning i farmasi vil ta tid, men at studiestedet alt har startet søknadsprosessen.

Ideell tid for utvidelse til master
I forbindelse med RETHOS  har OsloMet jobbet med nye programplaner som skal ivareta læringsutbytter fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene, bachelor og masterutdanning i farmasi» for bachelorutdanningen. Studiestedet synes derfor at tidspunktet er ideell for å se på en utvidelse til 2-årig master, men de har møtt på noen utfordringer.

- Det er i utgangspunktet utfordrende å arbeide med et så stort prosjekt ved siden av ordinær undervisning og forskning. Nå med koronasituasjonen har vi også vært nødt til å legge om mye undervisning, oppfølging og eksamen slik at dette foregår digitalt. Å jobbe med en etableringssøknad for master kommer på toppen av dette. Men vi mener en masterutdanning er så viktig at arbeidet blir prioritert. En annen reell utfordring er kampen om ressursene for å sikre det økonomiske grunnlaget ved etableringen, sier Walter.

- Studiet vil tilføre samfunnet etterspurt kompetanse som er viktig på mange nivå, for eksempel innen utvikling av og tilbud om nye produkter og tjenester, legger hun til.

Behov for farmasøyter fremtiden
Selv om det finnes flere studiesteder i Norge som tilbyr masterutdanning i farmasi, mener Anne Berit Walter at det ikke er nok masterplasser i Norge. Hun er derfor nokså sikker på at etterspørselen etter denne utdannelsen vil være stor fremover.

- Det er vanskelig å spå om fremtiden, særlig i den situasjonen vi er nå. Norge har i alle år har hatt større etterspørsel etter farmasøyter enn det vi har utdannet, vi importerer derfor mange farmasøyter fra utlandet. Arenaen for farmasøyter i fremtiden vil både være relatert til apotek, men også i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forvaltning for å nevne noe. I forbindelse med koronasituasjonen har det tydelig kommet frem hvor viktig legemiddelkompetanse og forsyning av legemidler er for Norge. Det er politiske diskusjoner om Norge i større grad bør produsere flere legemidler selv, her ser vi at farmasøytene vil ha en viktig rolle. Så jeg tror behovet vil være der i fremtiden også.

Flest søkere i landet
Søkertallene for i år viser at farmasistudiet fortsatt er populært blant de unge. OsloMet er godt fornøyd med antall søkere, men ønsker nå å styrke fagmiljøet i Norge.

- Vi har flest søkere til vår farmasiutdanning, dette er en positiv trend også fra i fjor. En master ved OsloMet kan tilføre en bredde og en dybde i farmasimiljøene som bygges opp samlet, som igjen kan gi rom for mange nye samarbeidsarenaer innen utdanning og forskning, sier Walter.

I tillegg er hun veldig positiv til årets kjønnsfordeling for farmasistudiet hos OsloMet.

- Vi har over 30 % mannlige søkere. Det er gøy å se at det stadig blir flere gutter som vil bli farmasøyter, sier Walter.

Apotekforeningen heier
Apotekforeningen har deltatt i prosjektets eksterne referansegruppe, og er positive til OsloMet sitt ønske om påbygging til masterstudiet.

- Det har vært underskudd på farmasøyter i Norge så lenge jeg kan huske. Det er naturlig å øke utdanningskapasiteten på masternivå, så dette initiativet fra OsloMet får vår støtte. Vi ser gjerne at antall farmasøyter med mastergrad øker for å dekke behovet, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen.

I forhold til markedsføring av studiet tror Walter at mange nå har fått opp øynene for hvilken rolle farmasøyter spiller i samfunnet.

- Jeg tror det er flere som har forstått viktigheten av den jobben farmasøyter gjør i krisetider, og derfor lettere kan overfør dette til en normalsituasjon. Legemiddelbruken i befolkningen har gått jevnt oppover, og det er ingen indikasjon på at dette endrer seg. Jeg tror vi kan fortsette å markedsføre farmasiutdanningen som et viktig og meningsfylt studium, avslutter Walter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring