Gå til innholdet
Statistikk

De mest omsatte og de mest brukte legemidlene

I perioden januar til april 2016 var apotekenes omsetning på 10,1 milliarder kroner. Tre legemidler mot revmatiske sykdommer er fortsatt de mest omsatte legemidlene, selv om omsetningen på disse er blitt lavere i perioden.


Jostein Hamberg | Jostein Soldal
3. juni 2016

Tabellen nedenfor viser de 15 mest omsatte reseptpliktige virkestoffene. TNF-α-hemmerne adalimumab, etanercept og infliximab er fortsatt de mest omsatte legemidlene, men alle tre har hatt en redusert omsetning.

Størst omsetningsøkning har sofosbuvir/ ledipasvir (Harvoni) og apixaban (Eliquis) hatt med henholdsvis 147,2 og 111,5 prosent. Sofosbuvir og ledipasvir, som er et legemiddel for behandling av Hepatitt C, ble introdusert i Norge i 2015, og hadde liten omsetning i begynnelsen av fjoråret. En pakning av dette legemiddelet har en fastsatt maksimalpris på 181 503 kroner.  

Apixaban er et at de nye blodfortynnende legemidlene som har hatt en kraftig vekst de siste årene.

Mest brukte reseptpliktige legemidler
Atorvastatin er i 1. tertial det reseptpliktige legemidlet som er mest brukt. Sammenlignet med 1. tertial i fjor har virkestoffet hatt en økning i forbruk på 8,9 prosent. Samtidig har simvastatin hatt en nedgang på 8,4 prosent. Paracetamol på resept har hatt en økning i forbruket på 5,6 prosent.

Økning på 7,7 prosent
I perioden januar til april 2016 var apotekenes omsetning på 10,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Forbruk av reseptpliktige legemidler økte med 2,8 prosent.

Den statlig fastsatte prisen på reseptlegemidler påvirkes av den norske kronens styrke i forhold til utenlandsk valuta. En stadig svekkelse i kronekursen de siste årene, har ført til høyere priser på mange legemidler. Dette, sammen med introduksjon av flere nye, kostbare legemidler og økt forbruk, er blant de viktigste årsakene til økningen i apotekenes legemiddelomsetning.

Omsetningsøkningen for reseptpliktige legemidler var på 8,8 prosent sammenlignet med 2015. Apotekenes kostnader til kjøp av legemidler har i samme periode relativt sett økt mer enn omsetningsøkningen.

E-resept
I april 2016 var 82,6 prosent av alle pakninger solgt på resept basert på en e-resept. I april 2015 var andelen på 78,8 prosent.

Apotekutviklingen
Ved utgangen av april 2016 er det 845 apotek i Norge. Av disse er 813 primærapotek og 32 sykehusapotek. Siden 1. januar 2016 har 12 nye primærapotek åpnet og ett primærapotek blitt nedlagt.

 


TILBAKE

Relatert InnholdInteressert i flere tall og fakta?

I Apotek og legemidler får du alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet i 2015.

Les mer

Flere statistikk-nyheter

Vi har samlet alle statistikknyhetene våre.

Les mer

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring