Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Store fylkesforskjeller i legemiddelbruken

Hedmark ligger på topp i legemiddelforbruk, sammen med Østfold og Oppland.


Jostein Soldal
25. februar 2019

Hver hedmarking tok i snitt opp mot to legemiddeldoser hver eneste dag i hele fjor, mot 1,5 legemiddeldoser i snitt for Norge.

Hver hedmarking tok i snitt opp mot to legemiddeldoser hver eneste dag i hele fjor, mot 1,5 legemiddeldoser i snitt for Norge. (Illustrasjon Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Det viser 2018-tallene fra Apotekenes bransjestatistikk.

I Hedmark brukte innbyggerne i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser (DDD)[i] hver i 2018. Østfoldingene følger like bak, med 642 døgndoser. Også Oppland ligger over 600 doser pr innbygger.  Det tilsvarer at hver hedmarking i snitt tok opp mot to legemiddeldoser hver eneste dag i hele fjor, mot 1,5 legemiddeldoser i snitt for Norge.

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo. Rogaland og Sogn og Fjordane følger på de neste plassene. Befolkningen i Oslo bruker bare 77 prosent av landsgjennomsnittet. Det er et langt sprang opp til Rogaland, som bruker 92 prosent av landsgjennomsnittet.

Pensjonist-fylkene bruker mest
Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning. De som er eldre enn 67 år bruker nesten fire ganger så mye legemidler som de som er under 67.  Mens nesten 20 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland er over 67 år, er tilvarende tall for Oslo så vidt over 10 prosent. Også i Rogaland er det en mindre del av befolkningen som er over 67 år. Østfold og Sogn og Fjordane skiller seg ut fra denne trenden. Det er en høyere andel personer over 67 år i Sogn og Fjordane enn i Østfold. Like vel ligger de i hver sin ende av skalaen.

Sammenheng med uførhet og sykmeldinger
Det er også rimelig å anta at legemiddelbruk kan ha sammenheng med faktorer som andel uføre og sykmeldte. Tall fra Kommuneprofilen viser at Østfold har en høy andel både uføre og sykmeldte sammenlignet med de fleste andre fylkene. Både Oslo og Rogaland har en lav andel både uføre og sykmeldte, og et lavt legemiddelforbruk. Også Akershus og Sogn og Fjordane har færre uføre og sykmeldte enn de fleste andre fylkene.  

 

[i] Måleenheten DDD er definert som den antatt gjennomsnittlige døgndose ved preparatets hovedbruksområde (indikasjon) hos voksne. Det er viktig å være klar over at den dosen legen forskriver, i mange tilfeller avviker fra DDD som kun må betraktes som en teknisk måleenhet.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring