Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.


Jostein Soldal
20. februar 2019

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året.

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året. (Illustrasjon Apotekforeningen/Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7 * milliarder kroner fra apotekene i fjor. Det er 3,7 prosent mer enn i 2017.

Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv.

I gjennomsnitt brukte vi 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året. Det er store forskjeller i legemiddelbruken mellom ulike aldersgrupper. De over 67 år bruker i gjennomsnitt nesten 1500 døgndoser hver, som tilsvarer mer enn fire doser hver dag. Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år brukte bare litt over en dose daglig i snitt.

Bruken av reseptpliktige legemidler har økt med 1,6 prosent pr person fra 2017, målt i antall døgndoser. Økningen er på samme nivå som den har vært over mange år.

Les mer: All vår statistikk på apotek- og legemiddelområdet i 2018 er nå tilgjengelig

Reseptlegemidler for 25,3 milliarder kroner
Det ble omsatt reseptpliktige legemidler for 25,3 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 3,8 prosent fra året før.

– Selv om legemidler er en av de viktigste behandlingsformene når vi er syke, utgjør utgiftene bare ca åtte prosent av de totale helseutgiftene. Denne andelen har ligget stabilt i flere år. I 2018 var økningen i legemiddelomsetningen omtrent på nivå med den generelle prisutviklingen. Det er et tegn på at myndighetene i sum har kontroll på utgiftene på dette området i helsetjenesten, mener Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Når det tas hensyn til forbruksøkningen på 1,6 prosent, var utgiftsveksten lav pr gjennomsnittsdose i 2018.

–Det kommer stadig nye, dyre legemidler på markedet, ofte med en pris på over 100 000 kroner pr pakning. Foreløpig gir ikke dette store utslag i de totale legemiddelkostnadene, fordi det er andre grupper av legemidler som har store prisreduksjoner. Generisk konkurranse fra likeverdige legemidler, fører til prisnedgang på noen legemidler som brukes av store pasientgrupper. Dette oppveier det meste av utgiftsveksten som følger av de nye, dyre legemidlene, sier Tysnes.

Vi betaler mindre enn 20 prosent av egen lomme
Det er det offentlige som tar det meste av regningen for de reseptpliktige legemidlene vi bruker. Trygden gjennom blåreseptordningen betaler 41 prosent av regningen. En nesten like stor andel betaler sykehusene gjennom egne legemiddelkjøp og helseforetaksfinansierte reseptlegemidler. Pasienten betaler fem prosent av utgiftene i form av egenandeler på blåresept-legemidler, og 13 prosent for reseptlegemidler som ikke har noen form for refusjon.

Fordeling av kostnadene til reseptpliktige legemidler

Legemidler ved hjerte- og karlidelser mest brukt

Seks av de ti mest bruke legemidlene brukes til behandling av hjerte- og karlidelser. Ifølge tall fra Reseptregisteret var det nesten 570 000 personer som hentet ut kolesterolsenkende legemidler fra apotek i 2017.

De 10 mest brukte legemidlene målt i Definerte døgndoser (DDD) - 2018

Virkestoff (eksempel på legemiddel)

Behandling av

2018 mill DDD

Atorvastatin (Lipitor)

Høyt kolesterol

            173

Acetylsalicylic acid (Albyl-E)

Hjerte-/ karlidelser

            119

Simvastatin (Zocor)

Høyt kolesterol

              60

Cetirizine (Zyrtec)

Allergi

              63

Natriumfluorid (Flux)

Karies

              55

Paracetamol (Paracet)

Smerte

              64

Amlodipine (Norvasc)

Høyt blodtrykk

              65

Candesartan (Atacand)

Høyt blodtrykk

              64

Ramipril (Triatec)

Høyt blodtrykk

              57

Zopiclone (Imovane)

Søvnvansker

              48

 

Revmatismelegemidler har høyest omsetning

De ti legemidlene med høyest omsetning i 2018, omsatte til sammen for 3,2 milliarder kroner. Dette utgjør 12 prosent av den totale legemiddelomsetningen. De ti legemidlene utgjør 0,7 prosent av alle ulike virkestoff som ble solgt i Norge.

På toppen av listen over de mest omsatte legemidlene i 2018 finner vi apiksaban, som brukes mot slag og blodpropp mv. Nummer to på listen er adalimumab, som brukes til behandling av revmatisme mv. På listen over de ti mest omsatte legemidlene, er det åtte legemidler som har en høy enhetspris og brukes av et lite antall pasienter. De ti mest omsatte legemidlene sto for 12 prosent av alt legemiddelsalg.

* Tallet omfatter ikke veterinærlegemidler.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdApotek- og legemiddelstatistikk for 2018

Nå er alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet for 2018 klare. Les mer om apotek og ansatte, helsetjenester, apotekøkonomi, finansiering av legemidler og hvordan vi brukte legemidler i fjor, og du finner også nedlastbare tabeller og figurer.

Les mer

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring