Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

– Bruk apotekene til covid-19 vaksinering

Det er fornuftig å gi kommunene ansvaret for vaksinering mot covid-19, men i det praktiske vaksinearbeidet kan og bør apotekene benyttes. Det vil sikre bedre tilgjengelighet og bedre gjennomføring, mener Apotekforeningen.


Jostein Soldal
26. oktober 2020

Det finnes en stor ubenyttet kapasitet i helsetjenesten, som kommunene kan bruke. Det er nesten like mange vaksinatører i apotekene som det er fastleger i landet.

Det finnes en stor ubenyttet kapasitet i helsetjenesten, som kommunene kan bruke. Det er nesten like mange vaksinatører i apotekene som det er fastleger i landet.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram som vil å gi kommunene ansvar for å tilby vaksine mot covid-19. Forslaget har nå vært på høring.

Apotekforeningen støtter forslaget.

– Det er klokt allerede nå å ta covid-19 vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, og plassere sørge-for-ansvaret hos kommunene. Men det løser ikke hvordan man i praksis skal få vaksinert flere millioner mennesker, kanskje to ganger hver, over en relativt kort periode, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I sitt høringssvar peker Apotekforeningen på at myndighetene snarest må legge planer for hvordan vaksineringen kan gjennomføres lokalt i kommunene.

– Apotekene bør tas i bruk som en ressurs når vaksinering skal gjennomføres. Det er allerede lagt til rette for dette i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram ved at kommunene kan inngå avtaler med private helsepersonellutøvere, sier Andresen.

4 000 vaksinatører i apotek
I forbindelse med høstens influensavaksinering er det allerede 850 apotek som er klare til oppgaven. 4 000 helsepersonell i apotek har tatt opplæringen som skal til for å bli sertifiserte vaksinatører, og 2 000 farmasøyter kan rekvirere influensavaksiner.

– Dette betyr at det allerede finnes en stor ubenyttet kapasitet i helsetjenesten, som kommunene kan bruke. Det er nesten like mange vaksinatører i apotekene som det er fastleger i landet. Nå må staten bidra og legge forholdene til rette for at kommunene kan inngå avtaler med sine lokale apotek, mener Hanne Andresen.  

Apotekene ligger der folk ferdes – i kommunesenteret, i kjøpesentre eller ved nærbutikken. De fleste har åpent utover ettermiddagen, og holder åpent på lørdager.

– Apotekenes beliggenhet og lange åpningstider vil gjøre det mye enklere for folk å få tatt vaksinen. Apotekene kan supplere kommunale tilbud om massevaksinering, og fastlegenes tilbud. For veldig mange er det veldig enkelt å stikke innom det lokale apoteket. Det bekrefter høstens influensavaksinereing, sier fagdirektøren i Apotekforeningen.

Staten må tilrettelegge
Hun mener det særlig er to forhold myndighetene må ta hensyn til i planleggingen nå, for å sikre at apotekenes kapasitet effektivt kan bli tatt i bruk. For det første må det lages en finansieringsordning som sikrer at befolkningen kan få covid-19 vaksinen gratis i apotek, på lik linje med kommunale tilbud. Statlige myndigheter må også bidra til at det lages et rammeverk for samarbeid mellom apotek og kommuner om vaksinering.

– Hvis vi får til slike samarbeid om covid-19 vaksinering, kan det også være et godt utgangspunkt for neste års influensavaksinering. Apotekforeningen ønsker et samarbeide med KS for å lage standardavtaler mellom apotek og kommuner, slik at terskelen blir lavere for kommunene til å inngå samarbeid, forteller Andresen.  

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdHøringssvaret

Les mer

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring