Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Hvordan kan helsepersonellet i apotekene redde helsetjenesten?

Hvor ble det av farmasøytene og apotekteknikerne, tenkte du kanskje da du leste om Helsepersonellkommisjonens utredning tidligere i vinter? 8 000 helsepersonell som knapt er omtalt.


Fagdirektør Hanne Andresen
3. mai 2023

Vi kan nok ikke redde helsetjenesten alene, men vi er og kan bli en viktig brikke i det store puslespillet.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Det samme tenkte jeg. Riktignok er vi en liten gruppe i det store norske helsevesenet. Likevel er vårt bidrag til en bærekraftig helsetjeneste betydelig, og kan bli enda større. Men det er ikke tid for sutring. Det er Tid for handling, skal vi tro kommisjonen.

Derfor har vi i Apotekforeningen lagt vekt på konstruktive innspill til hvordan apotekene kan gi sine bidrag. Vi vil vise hva helsepersonellet i apotekene kan gjøre for å sikre gode, trygge helsetjenester når befolkningen eldes og presset på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere bare øker i årene fremover.

Denne uken har det rent inn med høringsuttalelser til Helse- og omsorgsdepartementet. De skal departementet ta med seg i arbeidet blant annet med en nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal behandles av Stortinget. Vårt innspill gjelder særlig hvordan politikerne kan mobilisere helse- og legemiddelkompetansen til alt helsepersonellet i apotekene. Vi kan nok ikke redde helsetjenesten alene, men vi er og kan bli en viktig brikke i det store puslespillet.

Fem konkrete forslag

For å hjelpe politikerne å prioritere, har vi gitt konkrete innspill til tiltak på apotekområdet, som kan avhjelpe den fremtidige knappheten på personell og ressurser i helsetjenesten. Vi har foreslått for regjeringen at de særlig må ta med seg disse tiltakene i det videre arbeidet:

  • Regjeringen må legge til rette for at vaksinasjonsprogrammene inkluderer apotek som arena for vaksinasjon. Dette vil både øke tilgjengeligheten for vaksinasjon, og frigjøre ressurser i den offentlige helsetjenesten.
  • Regjeringen må sikre befolkningen tilgang på god veiledning om riktig bruk av legemidler. Strukturerte medisinsamtaler i apotekene er et tiltak som kan øke effekten av legemiddelbehandling, og redusere risikoen for feilbruk.
  • Regjeringen må sikre pasienter trygg og enkel tilgang til visse reseptpliktige legemidler ved å gi farmasøyter mulighet til å fornye bestemte resepter forskrevet av lege. Den må også gi farmasøyter rett til å rekvirere visse reseptlegemidler. Ett eksempel er legemidler mot pollenallergi.
  • Regjeringen må stimulere til økt bruk av multidosepakkede legemidler i hjemmetjenesten og for eldre pasienter som ikke mottar hjelp fra hjemmetjenesten.
  • Regjeringen må etablere ordninger som legger til rette for at kommune kan leie inn farmasøytisk kompetanse fra apotek for å styrke den legemiddelfaglige kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Må sikre farmasøyter til distriktsapotekene

I tillegg er vi selvsagt opptatt av at det må utdannes nok farmasøyter til å dekke behovet apotekene har for høyt kvalifisert legemiddelkompetanse. Særlig er det politisk viktig å sikre distriktsapotekene tilgang til farmasøyter. Et konkret innspill er at det etableres et deltidsstudium i farmasi ved ett av universitetene som utdanner farmasøyter. Vi tror at muligheten til å kombinere arbeid i apotek med farmasistudiet vil være interessant for mange.

Med den gode apotekdekningen vi allerede har over hele landet, er jeg også sikker på at apotekfarmasøytene kan bidra til å øke legemiddelkompetansen i kommunehelsetjenesten. I vårt høringsinnspill foreslår vi at det legges bedre til rette for at ansatte i apotek kan sikre mange kommuner sårt tiltrengt farmasøytisk kompetanse. Jeg mener det er lite realistisk at mange kommuner kan prioritere å ansette farmasøyter i fulle stillinger. Da er et tettere samarbeid med de lokale apotekene løsningen.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen vi har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Hva vi har nådd frem med finner vi ut til høsten eller vinteren.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring