Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Hvordan styrke konkurransen i legemiddelmarkedet?

Det er viktig at DMP prioriterer arbeidet mot legemiddelmangel, og styrker samarbeidet og dialogen med leverandører, grossister og apotek.


23. februar 2024

For å styrke generikamarkedet, må det lønne seg for pasientene å takke ja til generisk bytte, sier Thor-Arne Englund til Dagens Medisin.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Det skriver Kjetil Berg i Farma Norge og Thor-Arne Englund i Apotekforeningen i Dagens Medisin.

Generiske og biotilsvarende legemidler utgjør en betydelig del av de legemidler som brukes i primærhelsetjenesten og finansieres gjennom blåreseptordningen. Gjennom bytte i apotek og trinnpris har samfunnet spart store summer på konkurranse i legemiddelmarkedet.

Et fortsatt velfungerende generikamarked er avgjørende for at samfunnet skal kunne tilby pasienter god behandling til lav pris. Hvis forsyningen av generiske legemidler svekkes, vil det få store konsekvenser for pasientene.

I Norge har vi mål om at befolkningen skal ha likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og at legemidler skal ha laves mulig pris. Myndighetene må sørge for at målsetning om lavest mulig pris ikke går på bekostning av målet om å sikre befolkningen tilgang til legemidler. Blir prisene for lave og utgiftene for leverandørene for høye, vil generiske legemidler forsvinne fra det norske markedet. Konsekvensene blir svekket konkurranse og høyere priser.

De siste årene har en svak krone og økt inflasjon ført til økte kostnader i legemiddelsektoren. Prisene som staten fastsetter, er likevel uendret. Over tid kan ikke dette fortsette. Myndighetene må sikre at alle aktører i forsyningskjeden får mulighet til å dekke inn økte utgifter.

Les hele innlegget og forslag til konkrete tiltak her

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring