Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Kritisk til styring og finansiering av statens e-helseplaner

Apotekforeningen må få en plass ved bordet når myndighetene legger planene for videre digitalisering av helsesektoren. Og staten må selv dekke utgiftene til statlige e-helseløsninger som e-resept.


Jostein Soldal
15. januar 2020

– Vi er sterkt uenig i at apotek skal betale for offentlige løsninger som e-resept og helsenettet, sier Anne-Lise Härter.

– Vi er sterkt uenig i at apotek skal betale for offentlige løsninger som e-resept og helsenettet, sier Anne-Lise Härter.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det mener Apotekforeningen i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny e-helselov.

– Vi er enig i at det trengs en egen e-helselov. Loven vil gi bedre nasjonal samordning og samhandling mellom ulike forvaltnings- og behandlingsnivåer. Dette gir muligheter for å utnytte kompetansen i apotek enda bedre i fremtidens helsetjeneste, mener Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

Apotekforeningen slutter seg til formålet om å styrke digitaliseringen i helsesektoren for å legge til rette for gode og effektive tjenester. Foreningen er imidlertid svært bekymret for at apotekene skal være med å finansiere det statlige helsenettet som de er pålagt å bruke, uten å ha noen formell mulighet for påvirkning på utviklingen av nettet.

– Vi er bekymret for om vi får innflytelse på beslutninger staten tar om digitalisering og som påvirker apotekene. Apotekene er de eneste det foreslås skal betale for statlige e-helseløsninger, som ikke samtidig deltar i den nasjonale styringsmodellen. Apotek er en sentral aktør når det gjelder legemiddelinformasjon og -forsyning, og en viktig bidragsyter i utvikling og finansiering av e-helseløsninger. Vi mener derfor at Apotekforeningen må få en plass i den nasjonale styringen av e-helsefeltet, mener Härter.

Uenig i at apotek skal betale for e-resept
Departementet foreslår at apotekene får en plikt til å betale for bruken av e-resept. Apotekbransjen er sammen med bandasjistene de eneste aktørene som er foreslått skal dekke sine egne kostnader uten finansiering fra staten.

– Apotekforeningen er sterkt uenig i at apotek skal betale for offentlige løsninger som e-resept og helsenettet, som bransjen er pålagt å bruke. Dersom det likevel skulle ende med at apotekene må betale for e-resept, må dette kompenseres gjennom en tilsvarende økning i apotekavansen, sier Anne-Lise Härter. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring